Forside Baggrund

Debat: Ingen regional HD-kanal til YouSees kunder
 


Læserbrev


YouSee, der er landets største kabel-tv operatør, udsender ikke de nye regionale TV-kanaler i HD-format. Lovgivningen på området er ellers klar, men hvem er egentligt den skyldige bag den manglende regionale HD kanaler?


(Da skribenten af dette debatoplæg er part i en verserende sag, så skal vi for god ordenskyld gøre opmærksom på at en mere neutral og meget forkortet gennemgang af sagen kan læses her.)


Den 11. januar 2012 markerede overgangen fra MPEG2 til MPEG4 format på det jordbaserede sendenet, hvilket medførte kronede dag for store dele af Radio/TV branchen, der tjente gode penge på salg af både dekoder-bokse og nye fladskærms TV. Men den 11. januar betød mere end nye fladskærme og sure TV-seere, der ikke længere kunne tage TV2 uden et Boxer programkort .


Dagen betød nemlig også opstarten på to nye såkaldte HD-light TV-kanaler. Den ene nye kanal var faktisk slet ikke ny; Det var nemlig den velkendte gamle traver DR1, som nu kan modtages i forbedret kvalitet. Den anden nye HD-kanal var dog en helt ny ? eller mere korrekt, så var der faktisk tale om otte nye TV-kanaler fra de regionale licensfinansierede TV-stationer.


De regionale TV-stationer – også kendt under navnet TV2 regionerne – fik hver deres egen HD-light TV-kanal, så de kan sende regional-TV 24 timer i døgnet. Den nye kanal er resultatet af et medieforliget, som har bestemt, at seerne skal have mere regional-TV for licensen. Derved får regionerne et længe næret ønske opfyldt ? deres helt egen selvstændige TV-kanal.


De regionale TV kanalers udsendelser er, ifølge seertallene fra Gallup, nogle af de meste sete programmer i Danmark – også selvom kultureliten altid har hadet de småtskårne, lettere sammespise ?Mød dagplejemor Gurli fra Møgeltønder? programmer.


Websitet Recordere.dk bragte allerede tilbage i januar 2011 nyheden om, at de nye regionale TV-stationer og DR1 skulle udsendes i et såkaldt HD-light format.


 


Regional TV i HD ? hos de heldige


Min forventning var altså at se regionalt HD-TV, da jeg opdaterede mit TV, så jeg kunne modtage den nye regionale TV-kanal via YouSee kabel-TV.


Det kom derfor som noget af en overraskelse for mig, at områdets regionale TV-station, TV/MIDT-VEST, startede udsendelser den 11. januar i den gamle SD-kvalitet i stedet for den lovede HD-kvalitet.


TV/MIDT-VEST havde dog først officiel premiere den 20. januar, men det undrede mig alligevel, at den lovede HD-kanal pludselig var blevet til en SD kanal.


Antennestikket blev derfor straks trukket ud af TV?et, den gamle støvede Strong ANT12 TV-antenne koblet på, og Samsung TV?et tunet ind på de nye free-to-air TV-kanaler.


Overraskelsen var komplet, da TV?et skiftede til kanal 22 og den nye regionale TV-kanal tonede frem i en flot MPEG4 komprimeret HD-kvalitet. Ja, kvaliteten kunne da være bedre, men billederne via DVB-T fremstod flotte og knivskarpe. Antennekablet blev flået ud af TV og antennekablet fra væggen blev igen tilkoblet; kanalen fremstod nu ulden og helt uden skarphed.


Der var et eller andet galt ? men hvad? En hurtig undersøgelse af sagen viste, at der ikke var tale om en generel fejl hos den regionale TV-station, men derimod lå ?fejlen? hos min TV-udbyder, der havde valgt at udsende TV-kanalen i SD-kvalitet i stedet for den forventede HD-kvalitet.


Men hvordan kan det nu være? TV-signalet bliver leveret af YouSee, der er landets største kabel-TV udbyder med mere end 1.2 millioner kunder. YouSee har om nogen sammen med Canal Digital været på forkanten med introduktionen af HD-TV i Danmark, og derfor vakte det også nogen forundring, at den nye regionale TV-kanal blev udsendt i SD-kvalitet.


 


Hvor ligger fejlen?


Så begyndte grave arbejdet ? for hvorfor udsender YouSee de nye regionale TV-stationer i en markant ringere kvalitet sammenlignet med den, der udsendes over det jordbaserede DVB-T sendenet.


Recordere.dk er altid et godt sted at starte, da en del branchekendere besøger siden, og de giver ofte deres besyv med i de komplicerede problemstillinger. Så jeg søgte og fandt hurtigt tråden TV2 HD DR1 HD.


I tråden blev der diskuteret alt omkring den digitale overgang fra MPEG2 til MPEG, og det var et oplagt sted at spørge debattørerne, om de havde oplevet lignende kvalitetsproblemer med de nye regionale TV-kanaler.


Overraskelsen var da også stor, da problemet rent faktisk viste sig at være landsdækkende.
Samtidig fandt et par af Recordere.dks debattører frem til den relevante lovgivning på området, og så blev overraskelsen pludselig meget større.


Men hvad kan der være overraskende ved tør og kedelig lovgivning fyldt med juristernes formuleringer, underlige paragraffer alt sammen skrevet i et sprog, som kun de indforståede eller belæste kan forstå?


 


På med de tykke briller


Det overraskende var, at der var kommet nye regler for de såkaldte ?Must Carry? kanaler.


?Must Carry? kanaler er de public-service kanaler, som staten har forpligtet TV-udbyderne til at stille til rådighed for deres kunder. Den 11. januar 2012 trådte seneste udgave af disse regler i kraft. En læse-let udgave kan findes her, og den juridisk bekendtgørelse kan kan læses her.


 


Men hvad er der så interessant ved den nye kedelig lovgivning på området?


I bekendtgørelsen per 21. december 2011 står der noget meget interessant i §2. I denne paragraf bliver TV-udbyderne nemlig pålagt at udsende alle public-service kanalerne i mindst samme lyd- og billedkvalitet, som TV-kanalerne udsendes i på det terrestriske sendenet ? altså i samme kvalitet som man kan modtage TV-kanalerne i via en normalt stueantenne.


Hvad har det så af praktisk betydning for dig og mig? Den lidt snørklede sætning betyder, at kunderne hos alle landets kabel-TV selskaber nu er sikret mindst samme billed- og lydkvalitet på public service TV-stationerne, som alle og enhver kan modtage via en almindelig DVB-T tagantenne.


Den vakse læser har sikkert allerede bemærket, at bekendtgørelsen er dateret pr. 21. december 2011, hvilke kun er nogle få uger, før den digitale overgang blev en realitet.


 


Er tre uger nok?


Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 11. januar 2012 samtidig med den digitale MPEG4 overgang på DVB-T nettet. Det har i praksis kun givet kabel-TV selskaberne små tre uger (fra den 21. december 2011)  til at efterleve bekendtgørelsen.


De fleste læsere kan nok godt se det urimelige i en tidsfrist på kun tre uger – specielt lige omkring juletid. Det virker ikke helt retfærdigt over for kabel-TV selskaberne….Men kabel-TV selskaberne havde faktisk lidt længere tid at løbe på.


YouSee var advaret et godt stykke tid før den 21. december 2011. Allerede den 27. oktober 2011 modtog YouSee nemlig et udkast til den nye bekendtgørelse fra Kulturministeriet.


GAB! Hvor kedeligt tænker du måske, men denne lille forskel betyder faktisk, at YouSee havde en reel mulighed for at gøre sin indflydelse gældende i høringsperioden. 


Et sådan høringsbrev modtog YouSee den 27. oktober 2011, og den 15. november 2011 kommenterer YouSee udkastet til den nye bekendtgørelse i et brev til Kulturministeriet.


I brevet skriver YouSee intet om, at de ønsker en udsættelse af bekendtgørelsens ikrafttrædelses dato, og selskabet skriver intet om, at de har tekniske problemer med at opfylde de tekniske krav i bekendtgørelsen.


YouSee fremhæver derimod, at de kan tilbyde selskabets kunder en endnu bedre kvalitet ved selv at komprimere TV-signalerne ? og selskabet gør det oven i købet under overskriften ?Bedre kvalitet for forbrugerne?.


 


Forvirringen er total


Efter endt høringsperiode, fik YouSee tilsendt bekendtgørelsen den 12. december. Dette bekræfter YouSees pressechef i den tidligere omtalte debat-tråd på recordere.dk. Denne bekendtgørelse er den samme, som officielt blev udsendt den 21. december 2011 fra Kulturministeriet.


I tråden skriver pressechefen den 13. januar følgende:


 Kære alle,


Naturligvis gælder must carry forpligtelserne også for YouSee, og vi er opmærksom på det.


Men sagen er, at bekendtgørelsen først blev udsendt den 12. december, som var omtrent tre uger efter, vi havde gennemført den årlige kanalomlægning.


Vi vil meget nødigt begynde at gennemføre yderligere en kanalomlægning så kort tid efter. Vores erfaring er, at det skaber en masse irritation, fordi kunderne skal nørkle med at genindstille deres kanaler, og så er det i øvrigt et temmeligt kompliceret puslespil pludselig at skulle tvinge 8 ekstra HD-kanaler ind i nettet. Vi samler til bunke, og derfor forventer vi først at kunne implementere ændringen fra næste store kanalomlægning i slutningen af i år.


Jeg kan for de teknisk interesserede fortælle, at vi skal afsætte yderligere ca. 90 Mbit på det landsdækkende net for at distribuere regionerne i HD. Det svarer til det meste af 3 qam’er. Og grunden til at vi distribuerer alle fra Borups Alle er, at flere antenneforeninger / boligforeninger ønsker flere regionale kanaler i deres udbud.


Rent oplevelsesmæssigt er det måske heller ikke det store tab lige nu. Regionerne råder – mig bekendt – ikke over produktionsfaciliteter i HD. Det HD-signal, de i dag distribuerer over DTT-nettet, er baseret på opskaleret SD.


 YouSee vedkender sig i pressechefens indlæg, at man ikke overholder den gældende lovgivning, og samtidig fremkommer der et par interessante informationer for den vakse læser.


En af de meget interessante information er, at YouSee i november 2011 gennemførte den årlige kanalomlægning, og selskabet derfor ikke ønsker at lave endnu en kanalomlægning før november 2012. Det er der nogle praktisk grunde til – blandt andet at kanalomlægninger er tidskrævende og til gene for selskabets kunder, der skal geninstallere TV-kanalerne.


Samtidig så er problemet jo ikke så stort, da regionerne ifølge pressechef ikke engang har udstyret til at sende i HD.


Den slags argumenter kan de fleste læsere sagtens forstå og med lidt fortolkning fra denne skribents side, så får man følgende ud af pressechefens indlæg:


YouSee er blev taget med bukserne nede af de onde politikere og embedsmænd, der som lyn fra en klar himmel har opfundet nye besværlige regler, som giver problemer for både YouSee og selskabets kunder.


YouSee ønsker derfor ikke at efterleve lovgivningen, fordi det vil gå udover selskabets kunder, når der skal lave en kanalomlægning. Og så er problemet jo ikke så stort, for de regionale TV-stationerne kan jo ikke engang sende i HD.


 


Kan det nu også passe?


Der er altid to sider af samme sag, og det er der også i dette tilfælde.


Det er korrekt, at ikke alle udsendelser fra regionerne er optaget i HD-format, men flere af regionerne har faktisk investeret millioner af kroner i nyt HD produktionsudstyr, så de kan sende i HD-formaet. Flere af nye programserier på de regionale TV-stationer er ligeledes også produceret i HD.


Men som jeg tidligere har gennemgået, så vidste YouSee altså lang tid før den 12. december, hvilke krav bekendtgørelsen ville indeholde, men det faktum glemte YouSees pressechef behændigt i sit indlæg.


Stop stop stop! Nu begynder det altså at blive meget indviklet med alle de bekendtgørelser, høringssvar og  debattråde?


 


Hvor står vi så nu?


Hvis vi lige skal opsummere, hvor vi nu står:  • YouSee kunder kan ikke se deres regionale TV-kanal i HD
  • YouSee bryder derved loven
  • YouSee har kun haft nogle uger til at opfylde bekendtgørelsen
  • YouSee har haft mere end to måneder fra første udkast til loven til at HD-kanalerne skulle være på plads.
  • YouSee har ikke modsat sig den nye bekendtgørelse under høringsperioden
  • YouSee har ikke bedt om udsættelse pga. teknisk udfordringer
  • YouSee planlægger at forsætte deres lovbrud indtil november 2012

En del læsere vil sikkert mene, at de regionale TV-kanaler slet ikke skulle have haft en HD-kanal. Men politikerne bag medieforliget har nu engang bestemt, at licensmidlerne skal bruges til mere lokal forankret TV, og så skal alle licensbetalerne også have adgang til det indhold, som de har betalt for. Det er baggrunden for den nye bekendtgørelse.


Men når alt kommer til alt så har denne skribent faktisk kun et ønske; at kunne modtage sin regionale TV-station i den HD-kvalitet, som loven foreskriver YouSee skal levere.


Om skylden for problemerne ligger ved YouSee, kulturministeriet eller politikerne er sådan set helt lige meget ? sålænge jeg som YouSees kunde kan modtage min lokale licensbetale regionale TV-kanal i den optimale lyd- og billedkvalitet, hvilket loven siger, at jeg har ret til.


Spørgsmålet, der står tilbage, er blot om loven virkelig er noget, man som kabel-TV udbyder skal overholde – eller om man som stor kabel-TV udbyder kan tillade sig at overtræde loven i månedsvis uden konsekvenser?


Mit svar var en klage til Kulturministeriet over YouSees lovbrud, de jeg ikke mener, at YouSee på noget tidspunkt har været i god tro eller har udvist rettidig omhu. På godt jysk så ligger YouSee, som de har redt.


Man kan også formulere det som sekretariatsleder i Center for Bibliotek og Medier under Kulturministeriet Kaspar Lindhardt siger til FPN.dk:


“Som jeg har forstået sagen, lever YouSee ikke op til reglerne i den nye bekendtgørelse. Så det kan måske ende med et påbud til YouSee om at leve op til forpligtelserne om at sende de regionale kanaler i HD og ikke blot i almindelig SD-standard. At YouSee normalt kun lægger kanaler om én gang om året, er for mig at se ikke en gyldig forklaring…?


Men hvad mener du? Kom med din mening ? husk god tone og orden i debatten:


Deltag i debatten – Tryk her.


 

Annonce