Forside Nyheder

Kommentar til dom i MPEG-sag


 


Branchen ForbrugerElektronik (BFE) undrer sig over den dom der falst i landsretten i går, som giver købere af TV uden MPEG-4 tuner mulighed for at lade købet gå tilbage.


I en kommentar til dommen skriver de:


“Branchen ForbrugerElektronik (BFE) som repræsenterer producenter af fladskærme og modtagerbokse, samt distributører af tv-signaler har denne kommentar i anledning af Østre Landsrets dom i en sag om en detailforretnings rådgivning af en kunde i forbindelse med køb af en fladskærm i januar 2008. I dommen pålægges forretningen at lade handlen gå tilbage.


Sagen drejer sig om, hvorvidt forretningen skulle have oplyst, at MPEG2-formatet for tvsignaler i 2012 ville blive afløst af MPEG4 formatet. MPEG er en kompression af tvsignalet, så der plads til flere kanaler.


BFE skal ikke tage stilling til den konkrete sag. Vi repræsenterer ikke detailhandlen og har ikke forudsætninger for at bedømme om rådgivningen i den konkrete sag har været korrekt.


BFE finder det bekymrende, at retten ikke tillægger den teknologiske udvikling et større aspekt i dommen. Den hastighed, hvormed den teknologiske udvikling finder sted, gør, at fladskærme og anden forbrugerelektronik skal udskiftes langt hyppigere end tidligere. Et moderne fladskærms-fjernsyn er i realiteten en computer eller megastor smart-phone. Og fuldstændig ligesom computere og mobiltelefoner skal fladskærmene jævnligt udskiftes eller opgraderes. Ligesom skiftet fra MPEG2 til MPEG4 giver plads til flere signaler, giver skiftet til større harddiske og kraftigere processorer plads til mere og større kapacitet til behandle det.


Da den i sagen omtalte fladskærm blev solgt, fandtes der ikke MPEG4-fladskærme på markedet i Danmark. De første fladskærme med MPEG4 blev markedsført i efteråret
2008, ca. tre år efter at MPEG2-fladskærmene kom på markdet. Og nu markedføres de første skærme med den næste generation af teknologi til at skaffe plads til flere signaler. Det er T2-teknologien, som Boxer tager i brug i løbet af 2012.


Sådan vil det blive ved. Der udvikles konstant nye teknologier og forbrugerne efterspørger smartere og mere avancerede produkter. I mange tilfælde kan fjernsyn og anden forbrugerelektronik opgraderes med forskelligt ekstraudstyr ? såkaldte bokse. Det kunne også være sket i den konkrete sag. I hele verden er der er solgt milliarder af bokse i forbindelse med overgangen til digitalt tv. Og det er en teknologisk virkelighed, som også masser af danske husstande kender til.


Dommen må ikke føre til en forventning om, at elektronikudstyr købt tre-fire år tidligere kan alt det, som dagens udstyr kan. Det vil være ude af trit med den teknologiske virkelighed.”


Læs mere om selve afgørelsen her

Annonce