Forside Nyheder

MPEG-sagen går i Højesteret


 


MPEG-sagen er ikke afgjort endnu. Forbrugerombudsmanden fører MPEG-sagen for forbruger i Højesteret.


Østre Landsret afgjorde i slutningen af marts, at en forbruger havde ret til at få sine penge tilbage for et tv-apparat med MPEG2-tuner, som han købte i januar 2008 uden at være blive oplyst om, at man forventede at en række tv-kanaler i løbet af få år ville blive sendt i MPEG4-format.


Dansk Erhverv, som repræsenterede sælgeren under retssagen, ankede straks dommen til Højesteret. Nu har Forbrugerombudsmanden besluttet, at føre sagen for forbrugeren i Højesteret.


?Sagen rejser først og fremmest et principielt spørgsmål om, hvad en sælger har pligt til at oplyse køberen om forud for købet. Sagen har endvidere betydning for en række andre sager, der afventer, at sagen afgøres. Jeg har derfor besluttet at påtage mig at føre sagen for forbrugeren i Højesteret?, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.


 Baggrund for sagen


Forbrugerklagenævnet traf i 2010 en række afgørelser, hvor forbrugere fik medhold i, at de kunne få pengene tilbage for fladskærms-tv med MPEG2-tunere, som de havde købt fra slutningen af 2007 til starten af 2009. Fælles for sagerne var, at forbrugerne ikke havde fået oplysning om, at tv-apparatet skulle suppleres med en ekstern modtageboks eller udskiftes med et andet tv-apparat, hvis forbrugerne i løbet af få år via egen antenne ønskede at se kanaler udsendt i MPEG4-standarden.


Dansk Erhverv var ikke enig i afgørelserne og stævnede en af forbrugerne på vegne af et af sine medlemmer for at få sagen prøvet ved retten.


Forbrugerklagenævnet satte herefter behandlingen af ca. 90 tilsvarende sager i bero.


Østre Landsret afsagde den 27. marts i år dom i sagen, og forbrugeren fik medhold. Retten fastslog, at en forbrugeren havde ret til at få sine penge tilbage for det tv-apparat med MPEG2-tuner, som han købte i januar 2008.


Retten lagde bl.a. vægt på, at det i efteråret 2007 blev anset for besluttet, at de nye DR kanaler med opstart i 2009 alene skulle sendes i MPEG4, og at DR1, DR2 og TV2 fra et tidspunkt i 2012 ikke længere ville blive udsendt i MPEG2, men i MPEG4.


Retten lagde også vægt på, at beslutningen om overgangen til at sende i MPEG4 var kommunikeret bredt ud i tv-branchen allerede i november 2007, og at sælgeren derfor kendte eller burde kende beslutningen.


Da forbrugeren ikke havde fået oplysning om, at det tv, som han var i færd med at købe, ikke i sig selv ville kunne vise de programmer, som inden for de næste 2 til 5 år ville blive sendt i MPEG4 format, hvis han alene modtog sit tv-signal via tagantenne, fandt retten, at tv?et havde en væsentlig mangel, som berettigede forbrugeren til få pengene tilbage.


Kilde: Forbrugerombudsmanden

Annonce