Forside X-files Landingpages

Regeringens udspil for øget konkurrence på markedet for TV

 


<< Tilbage til artiklen: Regeringen vil have frit TV-valg 


Styrket konkurrence til gavn for Danmark.


Uddrag af konkurrencepolitisk udspil om markedet for TV.


 


4. Markedet for TV


Danskerne ser tv i mere end tre timer om dagen og bruger over 2000 kr. om året på tv-kanaler.


Forbrugernes udgifter til at modtage tv-kanaler var i 2010 ca. 11,5 mia. kr., hvoraf de 4 mia. kr. var tv-licens og ca. 7,5 mia. kr. abonnementsbetaling til distributører af tv-kanaler og antenne-foreninger.


Forbrugernes abonnementsbetaling er steget ca. 40 pct. si-den 2007. Det skyldes blandt andet flere tv-kanaler og højere rettighedspriser.


 


4.1. Enkeltvis køb af tv-kanaler


Mange danskere er i dag frustrerede over, at tv-kanaler stort set kun sælges i pakker. De oplever at måtte købe langt flere kanaler, end de reelt ønsker, fordi kanalerne typisk ikke udbydes enkeltvis, og de kan dermed ikke frit vælge de ønskede tv-kanaler ud fra kvalitet og pris.


Det betyder, at mange forbrugere køber flere kanaler, end de har behov for, og i nogle tilfælde også betaler for meget, hvilket indebærer, at konkurrencen på markedet for tvkanaler ikke er så effektiv i dag, som den kunne være.


Det er vigtigt for regeringen, at der skabes bedre mulighed for, at forbrugerne kan købe tv-programmer enkeltvis som supplement til køb af programmerne i pakker.


Det fremgår derfor af medieaftalen af 9. oktober 2012 om mediepolitikken for 2012-2014, at der skal gives bedre mulighed for at købe tv-programmer enkeltvis.


Det fremgår videre, at tiden indtil videre ses an, da udviklingen går i den rigtige retning, og at der i løbet af 2013 tages stilling til, om udviklingen på markedet selv i tilstrækkelig grad har løst problemerne. Hvis dette ikke er tilfældet, vil der blive foreslået tiltag, som kan styrke mulighederne for frit valg af enkeltkanaler.


 


4.2. Frit valg af tv-distributør


I almene lejeboliger og andelsboliger træffer et flertal blandt beboerne typisk beslutning om, hvorvidt der ønskes en fælles tv-forsyning og i givet fald hvilken. I private udlejningsejendomme indgår lejeren aftale med udlejer om eventuel levering af tv-forsyning.


Set i lyset af den teknologiske udvikling og afskaffelsen af kommunernes adgang til i lokalplaner at fastsætte krav om tilslutning til fællesantenneanlæg i 2011, skal det undersøges, om de gældende ordninger fortsat er hensigtsmæssige, eller om der er behov for via lovgivning at give øget mulighed for individuelt valg af tv-distributør.


Initiativet indgår i medieaftalen af 9. oktober 2012 om mediepolitikken for 2012-2014. Til brug for en nærmere vurdering af en eventuel ændring af de gældende regler er det nødvendigt nærmere at undersøge de økonomiske konsekvenser af mere frit valg for den enkelte lejer/andelshaver.


Det er således en vigtig forudsætning for eventuelle ændringer på området, at tv-forsyning ikke bliver dyrere for den enkelte lejer/andelshaver.


Viser det sig, at mere frit valg af tv-forsyning generelt set ikke vil påføre lejerne/andelshaverne større udgifter til tv-forsyning, end de har i dag, nedsætter regeringen et udvalg med repræsentanter fra lejer- og udlejerorganisationerne, andelsboligforeningerne samt tv-distributørerne med henblik på at komme med forslag til konkrete ændringer.


Hvis der indføres nye regler om mere frit valg af tv-forsyning, skal det sikres, at ejerne af de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer økonomisk i klemme som følge heraf, og at det fortsat er muligt at etablere og drive kollektiv tv-forsyning.


 


<< Tilbage til artiklen: Regeringen vil have frit TV-valg 

 

Annonce:
Forrige artikelTDC udlejer flere film end Blockbuster
Næste artikelForbes: Microsoft rygtes interesseret i Netflix
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.