Forside Nyheder

Medieaftale: Ny lokal-tv-ordning


 


Aftalepartierne bag medieaftalen 2012-2014 har besluttet, at lokal-tv fremover skal have et betydeligt kvalitativt løft.


Kulturministeriet oplyser at med den ny lokal-tv-ordning vil der blive stillet stærkere krav om, at programmerne skal have lokalt indhold. Det bliver således fremover et krav for at opnå tilladelse og tilskud til lokal-tv, at programmerne er produceret fra og til og om/med befolkningen i lokalområdet.


?Jeg er glad for, at vi i dag er blevet enige om, at lokal-tv fremover skal have et kvalitetsløft. Det er mit ønske, at lokal-tv i langt højere grad skal fungere som et forum for lokal kultur og samfundsdebat. Lokal-tv giver nogle helt unikke muligheder for at lave tv om det, der rører sig i lokalsamfundene”, fortæller Kulturminister Marianne i en pressemeddelelse.


Tilskudsmidlerne vil blive fordelt på færre lokal-tv-stationer, som derved får bedre mulighed for at producere tv, som imødekommer de lokale seeres forventninger til kvalitet og indhold. Der vil dog være mulighed for, at de nuværende lokal-tv-stationer slår sig sammen, så det er ikke hensigten at begrænse mulighederne for at komme til orde lokalt med forskellige programprofiler.


Endelig vil der blive stillet krav om, at programmerne skal have et vist minumumspublikum for at kunne opnå støtte.


Der afsættes særlig sendetid og etableres en særlig støttepulje til TV Glad. Puljens størrelse besluttes senere.


Der er ikke med den ny lokal-tv ordning lagt op til ændre på de samlede økonomiske rammer for lokal-tv.

Annonce