Forside Nyheder

Endelig: Slut med TV tilslutningspligt

 


Så er det ganske vist. Fra nytår forsvinder det tvungne valg af TV-leverandør, som mange husstande er underlagt.


Efter politisk tilløb i flere år, så er det nu vedtaget at ophæve den tilslutningspligt som mange TV-kunder er underlagt. Den der bestemme hvilken leverandør af TV-signaler som hustanden skal benytte.


Tvangstilslutning til fællesantenneanlæg er noget der mange steder er skrevet ind i lokalplanerne, typisk som et værn mod en skov af antenner og paraboler på boligerne.


Men den er et levn fra dengang hvor mange antennenet var ejet af kommunerne, og snart gives TV-signalerne fri.


Afgørelsen i Folketinget betyder at 250.000 “stavnsbundne” hustande snart frit kan vælge hvor de vil have deres TV-abonnement.


“Forslaget er et godt skridt på vejen til at sikre større og mere lige konkurrence på TV og bredbånd. Tilslutningspligten i lokalplaner og servitutter til fællesantenneanlæg opleves mange steder som en stor barriere for reel konkurrence og valgfrihed på TV og bredbånd. Disse husstande kan nu se frem til bedre vilkår fra årsskiftet”, lyder det fra chefkonsulent i Dansk Energi, Christian Berg, til Berlingske.


Den nye bekendtgørelse træder i kraft per 1. januar 2014.


 

Annonce