Forside Nyheder

Svar fra EnergiMidt i overspændingssagen


 


Her bringes en redegørelse fra EnergiMidt, i sagen om overspænding for millioner i landsbyen Lund.


Forleden bragte vi historien om elkunderne i landsbyen Lund udenfor Horsens, der beklagede sig over EnergiMidt og erstatningerne efter overspænding på elnettet.


Her følger en redegørelse fra elselskabet.


 Svar fra EnergiMidt


Natten mellem fredag og lørdag i sidste uge var tordenvejr årsag til en strømafbrydelse i Lund ved Horsens.


For hurtigst muligt at få strøm igen ude hos de berørte adresser, blev en mobilnødstrømsgenerator tilsluttet. I forbindelse med tilslutningen af generatoren skete der desværre en fejl, der bevirkede overspænding på op til 400 volt. EnergiMidt har påtaget sig ansvaret og beklaget per brev – sendt i mandags.


Uheldigvis har medierne og flere borgere haft den opfattelse, at kunderne kun får dækket de ødelagte ting i henhold til den forsikring, de selv har tegnet. I nogle af tilfældene har kundernes forsikringsselskaber ikke været grundige nok og fejlagtigt afvist berørte, der ellers ville være berettiget til erstatning. Selskaberne skulle i stedet for have sendt deres krav videre til EnergiMidts forsikringsselskab. At det ikke er sket, kan imidlertid skyldes, at forsikringsselskaber i god tro har haft opfattelsen af, at det var skader, som direkte følge af tordenvejret.


EnergiMidts ansvarsforsikring dækker selvrisiko og de eventuelle nedskrivninger, som den skadelidte har i den forsikringsaftale, der er indgået med eget forsikringsselskab (fremgår ofte som tabel i forsikringsvilkår), eksempelvis cykler – og i denne sag – elektriske brugsgenstande. Det har BT fået at vide, men avisen har desværre valgt at se bort fra denne oplysning i deres historie. Samme historie har andre medier desværre valgt at køre videre med. I øvrigt blev den pågældende journalist bedt om at sende artiklen til mig, så jeg kunne se den igennem for faktuelle fejl. Det lovede han. Da jeg senere ikke havde modtaget artiklen, så rykkede jeg journalisten, men han tog ikke telefonen. Dagen efter fik jeg en mail, (torsdag) hvor han undskyldte at han ikke havde nået at sende teksten – fordi den pludselig skulle i avisen om torsdagen – i stedet for om fredagen.


Som skrevet tidligere i dette indlæg, så sendte EnergiMidt et brev til alle husstande, som kan have været berørt af fejlen. I brevet er de blevet orienteret om, at de i første omgang skal tage kontakt til eget forsikringsselskab, som så vil vurdere skaden.


Forsikringsloven er indrettet således, at man altid skal tage fat i sit eget selskab først ? som så behandler sagen. Det er lov – ikke noget EnergiMidt har bestemt. Hvis man IKKE har en forsikring, så kan man tage kontakt til EnergiMidts forsikringsselskab. I det omtalte brev har EnergiMidt også oplyst policenummer.


Værdien af en elektrisk brugsgenstand bliver vurderet ud fra en  dagsværdi, hvilket vil sige: Hvad er varen værd i øjeblikket før, at der sker skade. Fastsættelsen sker ud fra almindelige erstatningsretslige love.


Alt andet lige ender erstatningsbeløbet på, hvad det vil koste at købe en tilsvarende genstand ? i samme stand og alder. I nogle tilfælde vælger forsikringsselskaberne at finde en tilsvarende genstand i stedet for at udbetale et kontantbeløb.


Her er et eksempel:


I mange forsikringsaftaler er det sådan, at nedskrivningerne er større end den reelle dagsværdi. Det vil sige, at det beløb ens forsikring udbetaler i nogle tilfælde er under dagsværdien. Fordi vi har vedkendt os ansvaret, så udbetaler ens forsikringsselskab et beløb svarende til vurderet dagsværdi.


Det gælder også selvrisiko. Hvis du har et tv, som har en dagsværdi på 3.000 kroner, men din selvrisiko er på 5.000, så vil du normalt ikke modtage penge fra dit forsikringsselskab. Fordi vi har vedkendt ansvaret, så udbetaler din forsikring 3.000 kroner og sender regningen videre til vores forsikringsselskab. Lovmæssigt er det altid ens eget forsikringsselskab, som vurderer dagsprisen. Er man uenig med sit forsikringsselskab, så kan man bagefter kontakte vores forsikringsselskab. I nogle tilfælde vil det vurdere, om der er fundet frem til det rette beløb. Rent lovmæssigt må EnergiMidt ikke selv vurdere, hvad en genstand er værd.


Jeg håber, at det giver et overblik.


Venlig hilsen


Jacob Hokland
EnergiMidt

Annonce