Forside Produkter Mobil

3: Vi anvender IKKE trafikstyrring

-
3 Huset i København

Forleden skrev vi om 3, der var blevet bedt om at fjerne trafikstyrring for deres kunder i EU. Det har fået 3 til at kontakte recordere.dk og fortælle hvordan tingene hænger sammen.

3 har siden vores artikel haft en dialog med Energistyrelsen, hvor de har talt om hvad der er gået galt i den rapport som Energistyrelsen havde udsendt. Efter den dialog har Energistyrelsen lavet et addendum til deres rapport, der frikender 3 for at have trafikstyrring over for deres kunder i EU lande.

“Vi har været i dialog med styrelsen om en formulering i vores vilkår, hvor vi søger at forventningsafstemme med kunderne og informere dem om, at vi ikke kan garantere dækning eller minimums upload- eller downloadhastigheder i udlandet. Men dette afsnit har ikke noget med trafikstyring at gøre. Det handler blot om, at netværkskvaliteten i udlandet generelt ikke er på niveau med Danmark. Afsnittet er ændret efter dialog med styrelsen. Andet er der ikke sket.”, fortæller Rikke Juul Hansen, der er PR ansvarlig for 3 til recordere.dk.

I dialogen har 3 bl.a. fortalt at der er givet misvisende svar i forbindelse med undersøgelsen, og man nu har rettet dette i kundevilkårene.

Energistyrelsen har rettet deres rapport

Det har gjort at Energistyrelsen efter artiklen har rettet i deres rapport, og nu har et addendum der fortæller:

Det fremgår af rapporten om Energistyrelsens tilsyn med EU-forordningen om adgang til det åbne internet 30. april 2016 – 30. april 2017, afsnit 3.4 om trafikstyring, at ”(et) selskab har anført, at de benytter trafikstyring, og at kunderne ikke kan forvente hastigheder på over 0,5 Mbit/s, når de roamer på netværk, som ikke tilhører den pågældende koncern. Energistyrelsen vurderer, at dette strider mod forordningens krav om, at trafikstyring ikke må være baseret på kommercielle overvejelser. Energistyrelsen har derfor rettet henvendelse til det pågældende selskab, som har oplyst, at de ændrer praksis og ophører med den omtalte trafikstyring.”

Det pågældende selskab (3 red.) har ved brev af 12. juli 2017 oplyst, at de er blevet opmærksomme på, at de har afgivet misvisende svar til Energistyrelsen i deres besvarelse af styrelsens spørgeskema. Det korrekte svar på de relevante spørgsmål i spørgeskemaet er, at det pågældende selskab ikke anvender trafikstyring. Selskabet oplyser endvidere, at den relevante passus i deres kundevilkår alene har haft til formål at lave en forventningsafstemning med selskabets kunder, når de benytter andre operatørers net i udlandet.

Formuleringen er fjernet fra den seneste version af kundevilkårene. Energistyrelsen har taget selskabets orientering til efterretning og har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere.

Annonce