Forside Nyheder

Ny DAB-kanal ligger til højrebenet for Radio24syv

-
Foto: recordere.dk

Danskerne får en ny DAB-radiokanal med fokus på kultur, og der er ingen krav om geografisk beliggenhed.

I medieaftalen for 2019-2023, der blev der efter ønske fra Dansk Folkeparti, indsat et krav:

Den radiokanal, som i en ny periode skal sende på den landsdækkende FM4 kanal hvor Radio24syv hidtil har sendt, skal være repræsenteret med mindst 70% af de journalistiske medarbejdere placeret 110 km. fra hovedstaden.

Radio24syvs aftale om at sende på FM4 udløber i oktober måned. og på baggrund af de nye geografiske krav ønsker de ikke at søge for en ny periode på FM4.

Annonce:

Den beslutning var mange af de faste lyttere ked af, og regeringen og Dansk Folkeparti (parterne bag medieforliget) foreslog efterfølgende at Radio24syv kunne fortsætte på DAB+ istedet.

Parterne nu blevet enige om rammerne for den nye DAB-radiokanal, der bliver udbudt med afsæt i medieaftalen 2019-2023, og som Radio24syv og andre interesserede kan søge om.

Den nye kulturkanal på DAB+ udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr. Der stilles ikke geografiske krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere i udbuddet. Kulturdækningen får høj prioritet på kanalens programflade.

“Jeg er glad for, at vi nu har fået rammerne på plads for den nye DAB-radiokanal. Vi får et åbent og attraktivt udbud. Den nye radiokanal vil få en stærk kulturprofil – og ikke mindst et godt økonomisk fundament, så kanalen kan levere nyhedsudsendelser og kulturprogrammer af høj kvalitet. Jeg håber, at kanalen kan styrke mangfoldigheden på det danske radiomarked og give borgere i hele landet et godt alternativ til det eksisterende radioudbud”, fortæller kulturminister Mette Bock.

Rammerne for den nye radiokanal vil blive sendt i høring i maj 2019.

 

Fakta om den nye DAB+ radiokanal

– Kanalen udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr., der finansieres af de midler, der er afsat til DAB-radiokanalen i medieaftalen.
Programfladen vil som minimum indeholde 70 minutter kulturnyheder pr. uge, som skal dække kulturlivet bredt, 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge og 65 minutters nyhedsudsendelser pr. døgn.
– Programfladen skal desuden indeholde følgende programkategorier: sportsnyheder, aktualitetsprogrammer, aktualitetstemaer, satire, debatprogrammer samt udsendelser i reportage- eller montageform.
– Kravet til nyproduktion fastsættes til mindst 90 timer pr. uge
– Kanalen får en bred musikprofil. Den maksimale andel af musik i sendefladen kan højest være 20 pct. om dagen, 65 pct. om aftenen og 55 pct. om natten.
– Der er adgang til reklamer. Disse skal dog placeres i blokke mellem programmerne.
– Der stilles ikke krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere eller hvor produktionen skal finde sted.
– Samme selskab kan ikke få programtilladelse til både den fjerde FM-kanal – der nu er i udbud – og den nye DAB-kanal.
– Kanalen udbydes med sendestart tidligst 1. november 2019. Sendestart skal finde sted senest 1. maj 2020.

Økonomi
Der er medieaftalen afsat 240 mio. kr. til DAB-kanalen. Dertil kommer ekstra midler på i alt 40 mio. kr. som tages fra Public Servicepuljen.

Kilde: Kulturministeriet

 

Annonce: