Forside Baggrund

Beosound Theatre har 11 kanaler og 27 ‘udgangsstier’

-

Beosound Theatre er den nye soundbar fra Bang & Olufsen, her forklarer B&O om dens mange kanaler og lydudgange.

For mere om selve soundbaren tjek: Beosound Theatre: En ny high end soundbar fra B&O

Annonce:

Beosound Theatre: Udgange

Af Geoff Martin, Tonmeister hos Bang & Olufsen

Beosound Theatre har i alt 11 mulige udgange (kanaler), hvoraf syv er “rigtige” eller “interne” udgange og fire er “virtuelle” højttalere.

Som med alle nuværende Beovision-tv’er kan enhver indgangskanal dirigeres til enhver udgang ved at indstille højttalerroller i menuerne.

 

Interne udgange

Ved første øjekast på tegningen ovenfor er det let at gå til den konklusion, at de syv rigtige udgange er lette at finde, men det ville være forkert.

Beosound Theatre har 12 højttalerdrivere, der alle bruges i en eller anden kombination af niveau og fase ved forskellige frekvenser for at bidrage til det samlede resultat af hver af de syv udgangskanaler.

Så hvis du f.eks. afspiller en lyd fra den venstre front-skydende udgang, vil du opleve, at du ikke kun får lyd fra venstre diskant-, mellemtone- og woofer-drivere, som du ville kunne få i en normal soundbar.

Der vil også være et vist bidrag fra andre drivere ved forskellige frekvenser for at hjælpe med at styre udgangssignalets rumlige opførsel.

Denne strålebreddekontrol svarer til det system, som Bang & Olufsen først introducerede i Beolab 90. I modsætning til Beolab 90 kan bredden af de forskellige stråler dog ikke ændres i Beosound Theatre.

 

 

De syv interne højttalerudgange er

  • Front-firing: Venstre, center og højre
  • Side-firing: Venstre og højre
  • Up-firing: Venstre og højre

Hvis du kigger på nettet, kan du finde grafiske forklaringer på side-firing og up-firing drivere i andre højttalere. Ofte vises det, at de leder lyden mod en reflekterende væg eller et reflekterende loft, hvilket betyder, at lytteren derfor hører lyden der, hvor reflektionen er i stedet.

Selv om dette er en praktisk forklaring, stemmer det ikke nødvendigvis overens med den virkelige oplevelse på grund af den specifikke konfiguration af dit system og lytterummets akustiske egenskaber.

Sandheden er både bedre og værre end denne reduktionistiske opfattelse.

Den dårlige nyhed er, at illusionen om, at lyden kommer fra en reflekterende væg i stedet for fra højttaleren, kan forekomme, men kun under specifikke, optimerede omstændigheder.

Den gode nyhed er, at en reflekterende overflade ikke er strengt nødvendig; derfor kan (f.eks.) sidefiring-drivere øge højttalerens opfattede bredde, selv uden reflekterende vægge i nærheden.

Man kan dog generelt sige, at den samlede fordel ved side- og opadrettede højttalerdrivere er et forbedret indtryk af lydscenens samlede bredde og højde, selv for lyttere, der ikke sidder i det såkaldte “sweet spot” *), når der er passende indhold blandet til disse udgangskanaler.

 

 

Virtuelle udgange

Apparater som “stereoskopet” til at fremstille fotografier (og film) i tre dimensioner har eksisteret siden 1850’erne. De fungerer ved at præsentere to forskellige fotografier med lidt forskellige perspektiver for de to øjne. Hvis forskellene i fotografierne er de samme som de forskelle, dine øjne ville have set, fortolker din hjerne dem til et 3D-billede.

Et lignende “trick” kan udføres med lydkilder. Hvis to forskellige lyde, der nøjagtigt svarer til de signaler, som du ville have hørt, hvis du havde “været der”, præsenteres for dine to ører (ved hjælp af en binaural optagelse), vil din hjerne fortolke signalerne og give dig det auditive indtryk af en lydkilde i et bestemt sted i rummet. Den nemmeste måde at gøre dette på er at sikre, at de signaler, der ankommer til dine ører, er fuldstændig uafhængige ved hjælp af hovedtelefoner.

Problemet ved at forsøge dette med højttalergengivelse er, at der opstår “overspænding” eller “blødning af signalerne til de modsatte ører”. Lyden fra en korrekt placeret venstre fronthøjttaler kan f.eks. høres af dit venstre øre og dit højre øre (lidt senere og med en anden respons). Denne interferens ødelægger den rumlige illusion, der er kodet i de to lydkanaler i en binaural optagelse.

Det kan dog være muligt at overvinde dette problem med nogle omhyggelige behandlinger og antagelser. Hvis systemet f.eks. kender den nøjagtige placering af venstre og højre højttaler og dit venstre og højre øre, er det teoretisk set muligt at producere et signal fra højre højttaler, der annullerer lyden fra venstre højttaler i højre øre, og derfor hører du kun den venstre kanal i venstre øre **).

Ved hjælp af denne “crosstalk cancellation” bliver det (hypotetisk set) muligt at få et par højttalere til at opføre sig mere som et par hovedtelefoner, hvor kun den venstre kanal er i venstre øre og den højre i højre øre.

Hvis dette system kombineres med et binauralt optagelses-/gengivelsessystem, bliver det derfor (hypotetisk) muligt at give lytteren indtryk af en lydkilde, der er placeret et hvilket som helst sted i rummet, uanset højttalernes faktiske placering.

 

 

Teori vs. virkelighed

Det er blevet sagt, at forskellen mellem teori og praksis er, at der i teorien ikke er nogen forskel mellem teori og praksis, mens der i praksis er en forskel. Dette gælder helt sikkert både for binaurale optagelser (eller behandling) og crosstalk-annullering.

I forbindelse med binaural behandling skal simuleringen af de akustiske egenskaber ved en bestemt lytters hoved, torso og (vigtigst af alt) ører være både nøjagtig og præcis for at kunne frembringe en overbevisende simulering af en lydkilde i en position omkring lytteren. ***)

På samme måde skal et system til ophævelse af overhør også have nøjagtig og præcis “viden” om lytterens fysiske egenskaber for at kunne ophæve signalerne korrekt; men disse oplysninger omfatter også højttalernes og lytterens nøjagtige placering.

I sidste ende betyder det, at et system med tilstrækkelig processorkraft kan bruge to højttalere til at simulere en “virtuel” højttaler på et andet sted.

Detaljerne i denne rumlige effekt vil dog være lidt forskellige fra person til person (fordi vi alle er forskelligt formet). Desuden, og det er endnu vigtigere, vil effekten kun blive oplevet af en lytter, der er placeret korrekt foran højttalerne.

Små bevægelser (især fra side til side, hvilket ødelægger den symmetriske matchning af de to indgående signalers ankomsttidspunkt) vil få illusionen til at bryde sammen.

Beosound Theatre giver dig mulighed for at vælge Virtual Loudspeakers i fire forskellige positioner: Venstre og højre bredt og venstre og højre hævet.

Disse signaler produceres faktisk ved hjælp af venstre og højre udgang på enheden ved hjælp af denne kombination af binaural behandling og crosstalk-annullering i Dolby Atmos-processeringen.

Hvis du er en enkelt lytter i den korrekte position (med højttalerafstande og højttalerniveauer justeret korrekt), kan de virtuelle udgange producere effekten af korrekt placerede Surround- og Front Height-højttalere.

Men i tilfælde, hvor der er mere end én lytter, eller hvor en enkelt lytter måske er placeret forkert, kan det være at foretrække at bruge “side-firing”- og “up-firing”-udgangene i stedet.

 

 

Afrunding

Som jeg nævnte i starten, har Beosound Theatre i sig selv 11 udgange:

  • Front-firing: Venstre, center og højre
  • Side-firing: Venstre og højre
  • Up-firing: Venstre og højre
  • Virtuel bred: venstre og højre
  • Virtuel hævet: Venstre og højre

Ud over disse er der 8 kablede Power Link-udgange og 8 trådløse Power Link-udgange til tilslutning til eksterne højttalere, hvilket giver i alt 27 mulige “udgangsstier”.

Og som det er tilfældet med alle Beovision-fjernsyn siden Beoplay V1, kan enhver indgangskanal (eller udgangskanal fra True Image-processoren) dirigeres til enhver udgang, hvilket giver dig en enorm fleksibilitet i konfigurationen af dit system til dine anvendelsestilfælde og præferencer.

 

* I mange lydafspilningssystemer er “sweet spot” direkte foran højttalerparret eller i midten af surroundkonfigurationen. I et Bang & Olufsen-system defineres “sweet spot” af brugeren ved hjælp af justeringerne Speaker Distance og Speaker Level.

** Selvfølgelig smitter det annullerende signal fra højre højttaler også af på venstre øre, så venstre højttaler skal bruges til at annullere det annullerende signal fra højre højttaler i venstre øre osv…

*** Af samme grund som en anden ikke skal forsøge at bære mine briller.

 

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.