Forside * Fokus

Nu kommer streamingskatten på op til 5%

-
Foto: Shutterstock.com. Illustration: recordere.dk

Der bliver nu lagt skat på streamingtjenesterne, og det kan betyde prisstigninger

Dine favorit streamingtjenester kan snart blive dyrere, for nu pålægges de skat i Danmark. Det er et resultat af det ny medieforlig som regeringen har indgået sammen med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Det skriver TV 2

Ifølge TV 2s oplysninger så skal de kommercielle streamingtjenester fremover aflevere 2% af deres omsætning i Danmark til staten.

Annonce:

Investerer de under 5% af deres danske omsætning i dansk indhold, så skal de af med 3% mere. Altså 5% i alt.

Dette må forventes at gøre tjenesterne dyrere i Danmark, da det er forventeligt at den ekstraregning sendes videre til kunderne.

Detaljerne i kulturbidragsordningen, som streamingskatten officielt hedder, kan læses herunder.

 

Fakta om kulturbidragsordningen

Der indføres en kulturbidragsordning, som forpligter udbydere af on demandstreamingtjenester til at bidrage til dansk indholdsproduktion, og som samtidig tilgodeser de tjenesteudbydere, der investerer i dansk indhold.

Ordningen bygger på følgende elementer:

– Alle on demand-streamingtjenester rettet mod et dansk publikum betaler et fast finansielt bundbidrag på 2 pct. af deres omsætning i Danmark.

– On demand-streamingtjenester, der investerer 5 pct. eller mere af deres omsætning i Danmark i dansk indhold, opfylder via investeringen den samlede kulturbidragspligt og skal ikke betale yderligere.

– On demand-streamingtjenester, der investerer under 5 pct. af deres omsætning i Danmark i dansk indhold, betaler – i tillæg til det faste bundbidrag – et tillægsbidrag på 3 pct., så disse tjenester i alt betaler et finansielt kulturbidrag på 5 pct. af deres omsætning i Danmark.

– Det finansielle bidragselement i den nye kulturbidragsordning vil generere et provenu, der skal gå til fremme af dansk indhold, herunder til produktion af nye danske film, fiktionsserier og dokumentarer.

– Ordningens nettoprovenu (efter tilbageløb, adfærd og arbejdsudbud samt fradrag af omkostninger til ordningens administration) forventes anvendt med  20 pct. til støtte til public service-formål (dokumentarer og serier) og 80 pct. til filmstøtteformål (spillefilm og dokumentarfilm), idet der vil blive taget stilling til den endelige fordeling i forligskredsen, når provenuet er kendt.

– Fordelingen tilstræber, at ordningen bedre skal balancere støtten ift. tendensen i markedet i dag, hvor der ses større interesse i at investere i serier frem for film.

– Det undersøges, om bidragsprovenuet kan tilføres og udmøntes gennem de eksisterende støtteordninger iht. EU-retten, eller om der alternativt skal oprettes en ny separat pulje.

– De administrative omkostninger afholdes af bidragsprovenuet.

– Der tages forbehold for, at ordningen kan godkendes inden for rammerne af EUretten, herunder AVMS-direktivet og statsstøttereglerne samt OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi.

– Forligspartierne understreger, at bidragselementet er målrettet
streamingtjenesterne og ikke rettighedshaverne.

Kilde: Kulturministeriet

 

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.