Forside Tests

Anmeldelse af Pioneer DVR-920H

 Indledning


Så lykkedes det endelig at finde tid i den lidt hektiske dagligdag til at skrive lidt om Pioneers top-model i genren DVD/HDD recorder, som jeg har haft til rådighed i et stykke tid ? nemlig DVR-920H-S. Flere tidsskrifter har rost dette flagskib til skyerne – blandt mange ting tilbyder det en harddisk på 250GB, HDMI interface, progressive scan, 14-bit/108 MHz video DAC, DV ind/ud, gode redigeringsfaciliteter samt EPG (Guide Plus+) som desværre ikke kan benyttes i Danmark. Så forventningen var stor da jeg løftede denne gedigne maskine på godt 8 kg ud af kassen.


 


 


Indhold


 


 


 
 • Pioneer DVR-920H-S


 • Fjernbetjening inkl. batterier


 • Strømkabel


 • Audio/video kabel (phono)


 • G-LINK kabel (Infrarød sender til kontrol af f.eks. en satellitmodtager)


 • Antennekabel


 • Manualer på flere sprog, dog ikke på dansk (benyt evt. norsk eller engelsk version)

 


Se flere billeder i vores galleri


 


 


 


Design


  


Som skrevet er maskinen stor og tung sammenlignet med de små brødre DVR-520/720. Målene er 42 x 8,7 x 35,7 cm og vægten er på 7,9 kg.


 


Recorderen fremstår i sølv men fronten er domineret af stor sort klap i enhedens fulde bredde og 2/3 i højden. Centreret over denne findes DVD-skuffen. Til højre for denne findes knapper for afspilningsfunktioner. To store runde knapper i sølv, en i hver side, bryder den sorte frontklap. Disse to lyser hhv. blåt når maskinen er tændt og rød ved optagelse. Display er tydeligt og af en god kvalitet.


 


Smag og behag er jo som bekendt forskellig, men jeg synes det er en flot recorder ? måske lidt konservativ. Den passer rigtig godt under mit trofaste sorte Grundig E 72-911 TV ? i F.A. Porsche design (ja – der var nogen der købte dem). Men samtidig vil den sagtens kunne gøre sig i de moderne sølvfarvede miljøer.


 


Når frontlågen åbnes er der adgang til betjening af flere funktioner inkl. disk navigering, fint. Så er det muligt at klare sig langt hen ad vejen uden fjernbetjening hvis den af en eller anden årsag skulle være sat ud af spillet. Af fronttilslutninger under klappen forefindes indgangsstik til s-video, video/audio samt DV ind og ud (i.link).


 


  


På bagsiden findes 2 SCART tilslutninger med hhv. RGB ud og ind, component video ud (Y, PB, PR), HDMI ud, s-video/video/audio ind og ud, digital audio ud (både coax og optisk), antenne ind/ud plus G-link (tilslutning af den medfølgende infrarøde sender) samt Pioneer control interface (hvis apparatet skal ?snakke? med andre Pioneer enheder).


 


Støj fra blæser og harddisk er uundgåelig i denne type af forbrugerelektronik, men det er lykkedes Pioneer at holde støjniveauet fint nede. Bestemt ikke generende ved daglig drift.


 


 


Fjernbetjening


  


Fjernbetjeningen hører til i den bedre ende. Den ligger fint i hånden, men er stor da Pioneer har valgt et layout med mange knapper. Dette er også dens største svaghed, med så talrige funktioner/knapper og meget tekst i forskellige farver bliver den lidt uoverskuelig.


 


Heldigvis ligger de vigtigste funktioner som ?Disc Navigator?, ?Home Menu? og ?Play List? lige omkring navigeringsknapperne. Dermed er de nemme at nå med tommelfingeren. Optagefunktionerne har en række for sig selv, så der er nem adgang til start/stop af optagelse, valg af indspilningskvalitet samt timer.


 


Der er også blevet plads til 6 knapper til TV-kontrol (tænd/sluk, input select, kanal, volume). Der er installationskoder til 28 forskellige TV fabrikanter.


 


 


Installation


 


Når maskinen tændes for første gang, præsenteres man for ?Setup Navigator?.


  


Ved at følge denne, sker den basale opsætning smertefrit. Når sprog (dansk er ikke muligt) og land er valgt, startes autoscan af kanaler eller hvis tv-link (EasyLink, Megalogic, SmartLink, Q-link m.fl) understøttes, kan kanalindstillingerne downloades hurtigt og nemt fra det tilsluttede tv. Herefter skal der blot indstilles tid og dato (inkl. tidszone) samt vælges TV-type (16:9 eller 4:3) og om progressive scan skal benyttes.


 


Der er naturligvis mange andre indstillingsmuligheder men dette indledende forløb for at komme godt i gang varede ca. 8 minutter. Da jeg måtte sortere kanalerne manuelt (ingen tv-link understøttelse i mit TV) og naturligvis skulle på rundfart i alle setup-menu?erne med det samme, brugte jeg godt 35 min. Set-up menuerne er konstrueret som et fanebladssystem hvilket gør dem forholdsvis nemme at navigere rundt i.


 


 


Daglig brug


 


Maskinen er en ren behagelighed af arbejde med. Opstart fra ?Stand By? til ?On? sker på ganske kort tid og den reagerer lynhurtigt på hver afgivet kommando. Den daglige betjening er centreret om Disc Navigator (håndterer indhold) og den såkaldte ?Home Menu? hvor der er adgang til alle recorderens funktioner. Brugerfladen er meget logisk, flot grafisk gennemført og ganske farverig. Menuerne på en Sony HX-1000 blegner totalt sammenlignet med disse.


  


I Home Menu findes indgang til Guide Plus+, Overførsel af optagelser (Copy), Easy Timer, Disk setup, Recorder setup og Photo-Viewer (visning af JPG billeder) med mere. Men egentlig benyttede jeg den ikke så meget ved almindelig brug af maskinen, da der på fjernbetjeningen findes knapper for timer (ShowView/Manuel Guide Plus+) og One-Touch copy. Mere om disse funktioner senere.


 


 


Navigering


 


Navigator billedet giver god overskuelighed hvor hovedparten benyttes til præsentation af optagelser illustreret med miniaturebilleder (thumbnails).


  


I venstre siden findes en funktionsmenu hvor der bl.a. kan vælges afspilning, sletning, ændring af titel og beskyttelse af optagelse (lock). Systemet er nemt at bruge, først vælges funktion, f.eks. afspilning ? derefter vælges miniature-billedet for den optagelse som skal vises.


 


Når et miniaturebillede markeres startes automatisk preview af optagelsen. Meget anvendelig hvis man skulle være i tvivl om indholdet og bør efterhånden være standard i alle nye recordere. Det hænder jo at optagelser ikke altid bliver navngivet med det samme? i hvert tilfælde her i huset.


 


Dog er jeg lidt skuffet over kvaliteten af miniaturebillederne og preview billedet. Sammenlignet med tilsvarende funktion i JVC DR-MX1 er de noget uskarpe, men dog lige brugbare. Det er fortrinligt at se at der også er blevet plads til et par linier med hjælpetekst.


  


Optagelserne kan sorteres efter gruppe, således det bliver lettere at genfinde indhold på hard disken.


 


Der er desværre kun mulighed for 4 gruppeindelinger, som dog frit kan navngives, hvilket er for tyndt efter min mening. JVC opererer f.eks. med 15 grupper.


 


 


Optagelser


 


Da maskinen er forsynet med en stor hard disk på 250 GB kan der ved brug af SLP (Super Long Play) i teorien være op til 433 timers optagelser. I praksis vil man nok aldrig benytte den dårligste indspilningskvalitet.


 


Der er 5 faste indspilningskvaliteter: FINE, SP, LP, EP og SLP samt en variabel, MN (manuel optagetilstand skal være aktiveret i setup menuen), med 32 trin. Dette giver en god fleksibilitet. Ved timer optagelse findes en yderligere mulighed, AUTO. Indspilningskvalitet tilpasses her automatisk til den tilgængelige plads på ilagte DVD-R/RW, eller hvis der optages til HD maksimeres indspilningskvaliteten til pladsen på en tom DVD disk (4,7 GB).


 


Maksimum kontinuerlig optagelse er 8 timer.


 


Start og stop af optagelse sker nemt med dedikerede knapper på fjernbetjeningen. Hvis man vil indstille optagelsens sluttid trykkes flere gange på REC-knappen. Optagetiden øges så trinvist med 30 minutter. Svarer til funktionen som andre fabrikanter kalder ITR (øjeblikkelig timer-optagelse).


 


Direkte optagelse fra TV er muligt hvis det tilsluttede fjernsyn understøtter tv-link gennem SCART (EasyLink, Megalogic, SmartLink, Q-link m.fl). Blot tryk TV DIRECT REC og recorderen optager den kanal fjernsynet er indstillet på.


 


Kvalitet af optagelserne er afprøvet med den indbyggede tuner tilsluttet TDC KabelTV samt med testmateriale fra 25 Mbit/s DV. Indspilningskvaliteten FINE er forrygende og langt bedre end hvad tuneren kan levere – som i øvrigt bestemt er i den bedre ende. FINE egner sig bedst til DV kilder. Standard Play, SP, er i god kvalitet og egner sig rigtig godt til tv-optagelser.


 


Vil man økonomisere med pladsen kommer man ikke uden om Long Play, LP, som er rimelig, men ikke imponerende. EP (Extended Play) og SLP (Super Long Play) har ud over en højere komprimering også en nedsat billedopdatering. MPEG encoderen kommer til kort ved disse to kvaliteter, som jeg ikke selv vil anvende i dagligdagen. Hvis indspilningskvaliteterne LP og EP sammenlignes med tilsvarende hos JVC DR-MX1, vinder JVC?en.


 


 


Timer optagelser


 


DVR-920 er udstyret med to betjeningsmuligheder for den indbyggede timer-funktion. Nemlig den simple Easy Timer samt en manuel med mere omfattende indstillinger, som faktisk er en del af Guide Plus+ systemet. ShowView og VPS/PDC understøttes.


 


32 optagelser kan programmeres inden for en måned, varigheden kan maksimalt være 6 timer.


 


 


 


Easy Timer er som navnet angiver en nem og hurtig indgang til timerprogrammering. Vinduet består af et gitter med hhv. dato- og tidslinieakse. Der vises 3 dage og en periode på 7 timer ad gangen; hver kolonne udgør et interval på 15 min som dermed repræsenterer den maksimale præcision.


 


Udgangspunktet vil altid være den kanal modtageren står på samt det aktuelle tidspunkt. TV kanal ændres med +/- og optagekvalitet med ?Rec Mode?. Dato og tidsrum vælges med piletasterne (cursor) på fjernbetjeningen. Når tidsmarkeringen flyttes fra start- til sluttidspunkt, strækker der sig en pil som angiver længden på optagelsen.


 


Idéen med Easy Timer og den grafiske oversigt er et godt bud på hurtig programmering, men havde bestemt været endnu bedre hvis allerede programmerede optagelser ville fremtræde i gitteret. Dog får man en advarsel ved overlap. Jeg synes nu stadig, der er intet der slår numerisk indtastning via fjernbetjeningen af start, slut og kanalnummer samt valg at optagekvalitet, som den enkleste form.


  


Danmark er beklageligvis et område uden Guide Plus+ dækning, så vi er afskåret fra at benytte EPG?ens fortræffelige muligheder i denne recorder. Standard timeren er i denne model er som sagt blevet en del af Guide Plus+, hvor man så vælger ShowView eller manuel programmering.


 


Indtastningen af de fundamentale data er lige ud af landevejen. Start-, sluttid og kanalnummer via de numeriske taster (piletaster kan også benyttes). Her hører det enkelte så op. Via en kombination af fire farvede taster (rød/grøn/gul/blå) og piletasterne kan man så vælge at ændre indspilningskvalitet, optage frekvens og angive titel.


  


Da EPG?en ikke henter programdata, skal titel indtastes manuelt via en bogstavtavle. Pioneers SMS lignende metode til at forenkle tekst indtastning virker besynderligt nok ikke her, men heldigvis andre steder i det grafiske brugerinterface som f.eks. titelændring i ?Disc Navigator?


 


Blandt optagefrekvens kan vælges mellem daglig samt flere typer ugentlig repetering inkl. mandag ? fredag og mandag ? søndag.


 


 


Redigering


 


Redigeringsmulighederne er så godt som perfekte i denne maskine. Blot mangler der en funktion til at samle (recombine) to optagelser. I Disc Navigator vælges redigeringsfunktionerne.


  


En reklameblok midt i en udsendelse fjernes let med ? Erase Sec? (slet sekvens).


 


Brugerinterfacet er ganske intuitivt opbygget, hvor ind- og udpunkt nemt findes. En optagelse på HDD kan nemt opdeles med ?Divide Sec? (opdel sekvens), men mærkeligt nok kan dette ikke lade sig gøre på en VR-formatteret DVD skive.


  


Derudover kan man redigere detaljeret i kapitelmarkeringen, f.eks. opdele eller kombinere kapitler. Ændring af titelnavn og sletning af optagelser er naturligvis også muligt.


  


 


Overførsel


 


?One Touch Copy? er altså smart. Start afspilning af den optagelse du vil overføre til DVD og tryk på ?One Touch Copy? knappen på fjernbetjeningen. Nemt.


  


Drejer det sig om flere optagelser kan funktionen ?copy list? (kopieringsliste) med fordel benyttes.


 


Denne vælges fra ?Home Menu?. Her bliver man præsenteret for navigator billedet hvor optagelser så kan markeres til kopiering. Desværre slettes denne liste ikke automatisk efter endt kopiering, det må gøres manuelt. Lidt irriterende, for hvor mange gange vil man kopiere den samme liste?


  


Hvis man ikke ændrer indspilningskvaliteten for f.eks. at udnytte pladsen på DVD skiven bedre, så vil overførslen ske med high speed kopiering, hvor en DVD-R disk (8x hastighed) fyldes helt på under 10 min. Samtidig med kopiering fra HD til DVD er det muligt at benytte recorderen til både afspilning eller optagelse på hard disk. Perfekt.


 


Overførsel fra DVD til HD sker i real time og desværre kan der ikke udføres andre operationer under den handling ud over at kunne følge med i kopieringen.


 


 


Som DVD/CD afspiller


 


På papiret ser specifikationerne rigtig gode ud. 14 bit/108 MHz video D/A converter sammenlignet med f.eks. 10 bit/54 MHz hos Pioneer DVR-520/720 og JVC DR-MX1. Jeg blev bestemt ikke skuffet. Billederne er skarpe og detaljerede. Farvegengivelsen er den bedste jeg endnu har set på en DVD afspiller. NTSC afspilning understøttes som enten ren NTSC hvis man har multistandard TV eller som pseudo-PAL (PAL-60) ? altså gengivelse på et PAL fjernsyn.


 


Pioneer DVR-920 understøtter også afspilning af VCD/SVCD (dog ikke afprøvet), MP3/WMA samt visning af JPEG-billeder. Igen ses en usmart begrænsning: MP3/WMA/JPEG kan kun afspilles fra CD-R/RW og ikke fra DVD.


  


JPEG visning sker den indbyggede Photo-Viewer, hvor skærmbilledet er bygget op med en mappeliste i venstre side, i hovedparten af skærmbilledet vises de første 9 billeder som miniaturebilleder (thumbnails), der kan naturligvis bladres igennem indholdet af hele disken. Sådan skal det gøres.


 


Under diashow?et er der mulighed for zoom (1 ? 4x) samt rotering af billedet (90 grader hver gang der trykkes på ?angle?). Mine digitalbilleder blev præsenteret i en kvalitet jeg endnu ikke har set bedre fra en DVD afspiller/recorder.


Mærkeligt nok kan Photo-Viewer funktionen ikke benyttes samtidig med optagelse på HDD.


  


MP3/WMA afspilning fungerer let og problemfrit med en glimrende lyd. Skærmbillede er delt op i folderliste (album) og spor (musiknummer). Listerne er dog trunkeret af pladshensyn, men i bunden ses hele titlen af det album eller musiknummer som er markeret. Smart og meget anvendeligt.


 


Som topmodel havde jeg gerne set at det var muligt at afspille SACD (Super Audio CD).


 


Til optagelse har jeg afprøvet medier fra flere forskellige producenter: Verbatim DVD-R, 8x, DVD-RW, 2x, Samsung DVD-RW, 2x samt JVC DVD-RW, 2x. Afspilning af mange forskellige medier, inkl. DVD+R/RW, har heller ikke givet anledning til ridser i lakken: Princo, Premium, Fujifilm, Maxell, Platinum, Datamart, Hi-Space med flere.


 


 


Afsluttende bemærkninger


 


Manualen på 139 sider var bestemt også et positivt bekendtskab. Virkeligt godt gennemarbejdet, med tydelige illustrationer. Desværre findes den endnu ikke på dansk, men en norsk var vedlagt som repræsentant for de nordiske sprog. Jeg valgte nu at benytte den engelske version.


  


Det er værd at bemærke at HDMI interface har fundet plads i denne fine maskine, desværre var jeg ikke i stand til at afprøve denne mulighed.


 


Af andre feutures som ikke dækkes udførligt af denne anmeldelse, kan blandt andet nævnes et velfungerende ?Chase Play? (Pioneers navn for tidsforskudt afspilning), kun HDD og VR formatteret DVD-RW, samt en disk backup mulighed, hvor man kan lave flere kopier af egne DVD diske der dog ikke må være kopisikret på nogen måde.


 


Alt i alt en maskine af generel høj kvalitet, klippe stabil og med mange gode funktioner pakket ind i et gennemarbejdet brugerinterface. Men prisen på over kr. 12.000 (juli 2005) ? er i overkanten.


  


Credits


 


 


 


En meget stor tak til Tape Connection for udlån af test modellen til denne anmeldelse.


 


Tape Connection er en seriøs butik som også sælger per postordre. Her finder du de gode priser kombineret med seriøs vejledning og god behandling.


 

 


 


Bedømmelse


 
5,0 Design og finish
5,0 Støj
4,0 Betjening
4,0 Fjernbetjening
5,0 Kvalitet
4,5 Fleksibilitet
3,0 Pris


 


 


Positivt
 • + 250 GB hard disk • + HDMI • + Billede og lyd i høj kvalitet • + Brugervenligt menu system • + Gode redigeringsmuligheder • + Progressiv scan (PAL) • + High Speed kopiering • + Variabel indspilningskvalitet med 32 trin • + DV in/out • + Afspiller DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, VCD*, SVCD* • + Guide Plus+ (hvis det kunne benyttes i Danmark)


* Dog ikke afprøvet 


 


Negativt

 • – Ikke dansk brugerinterface • – Ingen dansk manual • – Guide Plus+ (da det ikke kan benyttes i Danmark) • – Standard timer er ikke optimal da den er en del af Guide Plus+

 


Se flere billeder i vores galleri


 

Annonce:


Specifikationer
Viktige funksjoner DVR-920H-S
Mega-capacity 250 GB Hard Disk Drive
Up to 55x High-Speed Copy from HDD to DVD
EPG (Guide Plus+)
Funksjonen fungerer ikke i Skandinavia
HDMI, Full Digital connection
Full digital 10-bit precision signal processing
High-quality design in black acrylic
Avspilling DVR-920H-S
Medier DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/CD/SVCD/VCD/CD-R/CD-RW
MP3 Ja
WMA Ja
JPEG Photo Viewer Ja
Advanced Disc Navigator (DiscNavi) (VR mode/Video mode) Ja/Ja
Seamless Playback (VR mode/Video mode) Ja/Nei
Commercial Skip / Back Ja/Ja
Commercial Skip Back Nei
Chase Play, Playback with Recording (VR mode/Video mode) Ja/Nei
1.5x view (scan1) Ja
Opptak DVR-920H-S
Media (VR mode/Video mode) DVD-RW / DVD-R, DVD-RW
PAL/NTSC Ja/Ja
Max. Recording Time FINE: +/- 1 hour
SP: +/- 2 hours
LP: +/- 4 hours
EP: +/- 6 hours
SLP: +/- 8 hours
MN: +/- 1-6 hours
32 steps
Variable Bit Rate Recording Ja
Easy Timer Ja
Electronic Programme Guide Ja
ShowView Ja
VPS/PDC Ja/Ja
Auto Start Recording Nei
One Touch Recording Ja
Direct TV Recording Ja
Number of events 32/month
Linear PCM Recording (Audio) Yes (FINE, MN32)
Redigering DVR-920H-S
HDD Input Title Name, Easy Title Input, Erase Title, Erase Chapter, Erase section, Accuracy: Frame, Chapter Mark
VR Mode Input Disc name, Input Title Name, Easy Title Input, Erase Title, Erase Chapter, Erase section, Playlist, Accuracy: Frame, Chapter Mark, Undo
Video Mode Input Disc name, Input Title Name, Wall Paper Samples (Title menu) (Finalization), Easy Title Input, Erase Title, Accuracy: Title, Chapter Mark: 10 min/15min/No seperation, Undo
Bildekvalitet DVR-920H-S
Digital Noise Reduction Component Frame DNR PRO
5-Line Comb Filter Y/C Separation Ja
Pure Cinema Progressive Scan (for PAL) Ja
Video DAC 14-bit/108 MHz
Digital TBC Ja
Picture Creation Ja
Video DVR-920H-S
Hi-fi Stereo Nei
Auto Head Cleaning Nei
Auto Tracking Nei
Index Search Nei
HQ (VHS Standard High Quality) Nei
Harddisk funksjoner DVR-920H-S
Group Ja
Maximum number of titles 999
One Touch Copy Yes (HDD to DVD, DVD to HDD)
High Speed Copy Yes (HDD to DVD, DVD to HDD)
Rate Conversion Copy Yes (HDD to DVD, DVD to HDD)
Optimized Copy Yes (HDD to DVD)
Disc Backup Ja
Auto Replace Recording Ja
Resume (by Title) Ja
Recovery Recording Ja
Advanced Disc Navigator (DiscNavi) Playback Ja
Seamless Playback Ja
Chase Playback, Playback with Recording Ja
Hard Disk Drive 250 GB
Recording Mode: Max. Recording Time FINE: +/- 54 hour
SP: +/- 108 hours
LP: +/- 216 hours
EP: +/- 324 hours
SLP: +/- 433 hours MN: +/- 54-433 hours
32 steps
Max recording
time per title: 420 min
Auto Start Recording Nei
Virtual Surround Nei
CM Skip (Commercial Skip) Nei
Digital Jukebox Nei
Bekvemmelighet DVR-920H-S
Disc History Ja
Auto Clock set up Ja
Set up Navigator Ja
Channel preset download Ja
Help Function Nei
Tuner DVR-920H-S
System PAL-B/G, I, D/K
SECAM-L/L’, B/G, D/K
Tilkoblinger DVR-920H-S
Input 1 SCART (AV connector 2)
RGB Input via Euro-SCART
1 RCA (Audio/Video): 2 (1 in front, 1 in rear)
1 S-Video: 2 (1 in front, 1 in rear)
Output 1 SCART (AV connector 1)
RGB Output via Euro-SCART
HDMI Video Output
1 RCA (Audio/Video)
1 S-Video
Digital Audio (Optical/Coaxial)
G-LINK (STB Control)
G-LINK (STB Control) Nei
DV Terminal (IEEE1394) IN/OUT
System Remote Control Terminal IN
Diverse DVR-920H-S
Dimensions (W x H x D) 420 x 87 x 357 mm
Weight 7.9 kg
Power requirements AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Power consumption 62 Watt
Power consumption in standby mode 0.7 Watt
Remote Control Ja

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.