Forside * Fokus

Test: Kontrast forhold på LCD TV

 Forord


Denne artikel er ikke ny. Den blev postet i forummet på recordere.dk og andre steder på nettet tilbage i juni måned 2006. Forfatter er Otto Jørgensen, TapeConnection.


Men indholdet er for vigtigt til at blive glemt og gemt væk, derfor denne artikel. Indholdet er bearbejdet af Lars Ladingkær for recordere.dk, og denne udgave må derfor ikke gengives i andre medier uden tilladelse fra både recordere.dk og forfatteren.


Debat i forummet om denne artikel


 


Indledning


Jeg har før langet lidt ud efter kontrast-specifikationer, og argumenteret for at kontrast er vigtig – men at producenternes _opgivelse_ af kontrast er ligegyldig! Jeg vil gerne sætte lidt kød på den påstand, ved at sammenligne nogle forskellige LCD-tv’s kontrast i praksis, målt på lidt forskellige måder. Inden jeg går i gang, vil jeg dog gerne lige pointere et par ting omkring mine målinger:


For det første: Mine målinger skal IKKE læses som den endegyldige sandhed! Der er mange forskellige ting der spiller ind når man laver en kontrast-måling, og det interessante er ikke de egentlige tal – men hvordan de forskellige skærme forholder sig til hinanden, i relation til hvad man burde forvente ud fra de opgivne specifikationer. Tallene er afrundede gennemsnit af flere målinger, da selv bittesmå udsving i målingen af sort kan betyde en del for regnestykket.


For det andet: Der er MEGET andet end kontrast der afgør den samlede billedkvalitet, og forskelle i kontrast, hvadenten det er reelle målinger eller ej, kan ikke oversættes direkte til hvilket tv der er bedst.


For det tredje: At jeg måler nogle andre ting end producenterne opgiver, betyder ikke nødvendigvis at producenterne lyver når de opgiver kontrast – de vælger bare en måde at måle kontrast, som jeg ikke mener er retvisende – men tallene behøver ikke være forkerte, de er formentligt ganske veldokumenterede.


 Testen


Jeg har valgt at koncentrere mig om LCD-tv, først og fremmest fordi det er hér forskellene i kontrast-opgivelser typisk er størst, og det er her producenterne har bedst mulighed for at påvirke målingerne, ved at ændre på bagbelysningen. En væsentlig ting at være opmærksom på omkring de opnåede kontrast-niveauer er at kontrasten falder drastisk når synsvinklen flyttes bare en lille smule fra en ret vinkel mod skærmen.


Hvor meget kontrasten falder er meget forskelligt fra skærm til skærm, og dette er umiddelbart en hel del vanskeligere at måle (og umuligt med mit udstyr). Dette betyder så igen at tallene ikke umiddelbart kan sammenlignes med f.eks. plasma-tv – tallet kan ikke oversættes direkte til hvordan kontrasten opleves i praksis.


Det gør dog langtfra målingerne uinteressante, og i praksis er der en ganske god sammenhæng mellem hvordan kontrasten opleves, og hvordan den er på papiret.


 


Hvad er kontrast ?


Kontrast er i princippet en meget simpel ting: Det er forholdet mellem det mørkeste og det lyseste skærmen kan gengive. Man måler først sort og dernæst hvid, og dividerer lysstyrken ved hvid med lysstyrken ved sort. Har skærmen 200 cd/m2 ved hvid, og 0,5 cd/m2 ved sort, så er kontrasten 400:1.


Det lyder jo meget simpelt – men målingen kan alligevel laves på forskellige måder.


Stort set alle producenter opgiver kontrasten som en såkaldt on/off måling: Først måler man en helt sort skærm, dernæst måler man en helt hvid skærm. Visse skærme justerer automatisk lysstyrken alt efter hvor lyst billed-indholdet er, og disse skærme vil typisk have en meget høj on/off kontrast. On/off kontrast siger groft sagt noget om tv’ets evne til at gøre forskel på en meget lys scene og en meget mørk scene.


En langt mere vigtig ting ved billed-gengivelsen er dog evnen til at vise en stor forskel på hvid og sort i billedet samtidigt. Dette måler man som en såkaldt ANSI-kontrast.


Ved ANSI-kontrast viser man et testbillede som et skakbræt, med f.eks. 16 felter med skiftevis sort og hvid. Med denne måling bliver en evt. automatisk justering af bagbelysning eller andre automatiske påvirkninger af billedet sat ud af kraft, og ANSI-målingen siger derfor langt mere om tv’ets evne til at vise kontrast i ét givent billede.


Jeg har lavet forskellige målinger på nogle af de tv jeg tilfældigvis havde adgang til i dag.


Den første måling er en on/off kontrast, med tv’et i dén standard-indstilling der giver den højeste kontrast – dvs. uden hensyn til farvegengivelse og lysstyrke.


Den næste måling er en ANSI-måling i samme indstilling, og den sidste er en ANSI-måling med tv’et justeret til så korrekt farvegengivelse som muligt, og maksimal lysstyrke på ca. 170 cd/m2, hvilket er den lysstyrke der typisk vil fungere bedst i en gennemsnitlig stue. Det sidste tal er efter min mening det mest væsentlige – men jeg vil igen understrege at dette ikke er en facitliste over hvilket tv der er bedst.


Nok snak – nu til det sjove, nemlig at kigge på hvordan nogle forskellige LCD-tv opfører sig, og ikke mindst hvordan det relaterer til producenternes angivelser (som nævnt, er tallene rundet af til cirka-angivelser):


 


 


Sony KDL 32 V 2000 – opgivet kontrast 1300:1


On/off: 850:1. Ansi Standard: 850:1. Ansi kalibreret: 700:1


Sony’en har ikke en dynamisk justering af lysstyrken, og derfor er der faktisk ikke den store forskel på on/off og ANSI. Der er dog en mulighed for at skrue op og ned for bagbelysningens absolutte niveau – hvis man “leger” lidt med dette, og måler sort med lyset skruet ned, og hvid med lyset skruet op, kan man måle sig til 1400:1 – men dette er et meget teoretisk tal, da det er uopnåeligt i praksis (der skal jo justeres manuelt mellem de to målinger).


Som man vil se af de følgende målinger, er ANSI-kontrasten på dette tv imidlertid ganske flot, på trods af den mindre imponerende officielle opgivelse.


 


 


Samsung LE 32 R 72 – opgivet kontrast 5000:1


On/off: 2200:1. Ansi Standard 500:1. Ansi kalibreret 250:1


Samsung har en dynamisk backlight funktion, der skruer ret markant op og ned for lyset alt efter indholdet i billedet. Dette har været diskuteret kraftigt her på siden, da det er ret synligt når det sker. På trods af den imponerende kontrast-opgivelse fra producenten, er den mere reelle ANSI-kontrast i praksis lavere end på Sony’en.


Den noget lavere kontrast efter kalibrering skyldes at panelets egentlige sort-niveau ikke rigtigt kan udnyttes optimalt, uden at billedet generelt bliver for mørkt – for de teknisk interesserede er dette et tegn på en afvigelse i gamma-korrektionen.


 


 


Philips 42 PF 9831 – opgivet kontrast 4500:1


On/off: 2000:1. Ansi standard: 500:1. Ansi kalibreret: 600:1


Igen en skærm med dynamisk backlight, og en deraf følgende meget høj on/off kontrast. I dette tilfælde udnytter standard-indstillingerne imidlertid rent faktisk ikke skærmens potentiale optimalt, og det er muligt at opnå en forbedret kontrast samtidig med en meget korrekt farvegengivelse, med en ordentlig justering. Dette sænker dog on/off kontrasten til samme 600:1, da justeringen bl.a. indebærer at slå den dynamiske bagbelysning fra – men det er et klogt trade-off.


 


 


Philips 37 PF 9830 – opgivet kontrast 5000:1


On/off: 1000:1. Ansi Standard: 600:1. Ansi kalibreret: 400:1.


Dette er så den “gamle model”, og mens man umiddelbart kunne undre sig over at producentens angivelse faktisk er faldet, så er den relle on/off kontrast ifølge mine målinger blevet forbedret en del, og det falder i øjnene at 9830’s kontrast-potentiale ikke rigtigt kan udnyttes optimalt, hvis man er lidt hysterisk med farve-gengivelsen. På dette punkt er 9831 et klart fremskridt (og det er iøvrigt også langt nemmere at opnå et godt resultat med 9831)


 


 


Panasonic TX 32 LX 60 – opgivet kontrast 1200:1.


On/off: 1200:1. Ansi Standard: 900:1. Ansi kalibreret: 600:1.


Panasonic’en er ganske givet et meget overset tv, alene fordi kontrast-opgivelsen er mindre end visse konkurrenter. Ligesom med Sony’en er det ret uretfærdigt, da tv’et opnår en ganske pæn ANSI-kontrast, og dermed har en god kontrast i praksis og ikke bare i målinger.


En interessant ting er at Panasonic’en ligesom Sony’en giver mulighed for at skrue op og ned for backlight’en manuelt, og ved brug af dette særdeles ufine trick målte jeg en teoretisk (!) maksimal kontrast på hele 4500:1! Hvis Panasonic indkorporerede en dynamisk styring af backlight’en (som de fleste vel at mærke ender med at slå fra!), ville de sagtens kunne forsvare at opgive et kontrast-forhold der er mindst på niveau med de højeste hos konkurrenterne.


 


 


Toshiba 32 WL 66 Z – opgivet kontrast 1200:1


On/off: 1150:1. Ansi Standard: 1100:1. Ansi kalibreret: 1100:1.


Ind fra sidelinjen kom Toshiba med en outsider, der overraskede mig meget!


Dette tv leverede en meget konsistent høj kontrast, både i standard-indstillingerne og med en mere korrekt indstilling. Uden at dette er en test af tv’enes generelle egenskaber, viser målingerne faktisk at Toshibaen slår samtlige konkurrenter på ren kontrast. Heldigvis (for relevansen af mine målinger…) stemmer dette faktisk fuldstændigt overens med dét indtryk man får af skærmen sammenlignet med de andre tv – igen på trods af en mindre imponerende specifikation, er den reelle kontrast i praksis noget af det bedste der findes blandt LCD-tv i øjeblikket http://www.areadvd.de /, der generelt er rimeligt grundige, har kåret det til Referenz, så helt overrasket burde man måske ikke være, men det ligner et kup til prisen.


Med skam i stemmen må jeg melde at jeg glemte at måle på samme måde som Sony’en og Panasonic’en, ved at skrue op og ned for backlight’en manuelt, men dette er jo også mest af akademisk betydning (jeg prøver lige at få tid til at gøre det senere…)


 


SammenligningsskemaMærke / model


Kontrast
Specificeret


Kontrastmåling
On/Off


Kontrastmåling
Ansi standard


Kontrastmåling
Ansi kalibreret


Sony KDL-32V2000


1300:1 


850:1


850:1


700:1


Samsung LE-32R72B


5000:1


2200:1


500:1


250:1


Philips 42PF9831D


4500:1


2000:1


500:1


600:1


Philips 37PF9830


5000:1


1000:1


600:1


400:1


Panasonic TX32LX60


1200:1


1200:1


900:1


600:1


Toshiba 32WL66Z


1200:1


1150:1


1100:1


1100:1


 


Konklusion


Konklusionen af mine erfaringer er, at mens der er en rimeligt fornuftig sammenhæng mellem producenternes kontrast-angivelser og on/off kontrasten, så hænger ANSI-kontrasten – som er langt mere retvisende i forhold til det billede man reelt vil opleve derhjemme – umiddelbart slet ikke sammen med producentens opgivelser.


Igen, producenterne snyder sådan set ikke, når de opgiver dynamisk kontrast – det er bare et mindre relevant tal, især fordi dé metoder producenterne typisk bruger for at øge den dynamiske kontrast, oftest bør slås fra hvis man er interesseret i at opnå det bedst mulige billede tv’et rent faktisk kan levere, og forskellen i on/off kontrast, som man i princippet godt kan argumentere for er relevant, kan derfor oftest slet ikke bruges i praksis – on/off kontrasten i praksis ligger ved de mest korrekte indstillinger faktisk ganske tæt på ANSI kontrasten.


Dén on/off kontrast som producenterne angiver, hænger derfor ikke på nogen fornuftig måde sammen med tv’ets reelle evne til at gengive en høj kontrast.


 


Se også:  Debat i forummet om denne artikel


 


 

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.