Forside Nyheder

FIFA 13 Interview: EA taler ud


Tilbage i maj måned var mange af jer flinke til at smide os spørgsmål angående FIFA 13. Der gik lidt længere tid end forventet, men nu er interviewet med EA endelig klar. Vi har fået en snak med Line Producer på FIFA 13 til PS3, Xbox 360 og Pc, Nick  Channon. Øverst finder i den oversatte version, mens det originale interview står sidst i artiklen.


FIFA 13 er på gaden sidst i næste uge. Vi vender tilbage med anmeldelser af konsol- samt Vita versionerne.


 


Recordere.dk I har tidligere afsløret at Complete Dribbling vil blive en del af FIFA 13. Vil det blive hen i retning af FIFA Street, med overdrevne driblinger, eller hvordan kan vi forvente at den ny feature fungerer?


Nick: Hos EA er vi så heldige at vi deler teknologi og design imellem udviklingsholdene. Gutterne på FIFA Street holdet har afgjort inspireret os med deres Street Ball kontrol. Vi tog nogle dele derfra og indkorporerede det som en del af Complete Dribbling systemet i FIFA 13. Når vi spillede deres system, kunne vi virkelig lide, hvordan det føltes at have en mere direkte kontrol med bolden med venstre analogpind. Det betyder, at hvis du bevæger venstre analogpind, så vil din spiller flytte bolden samtidig. Det føles som om du flytter bolden rundt og ikke blot bevæger spilleren så bolden følger med, hvilket har været måden vi normalt har gjort i FIFA. Det er ultra responsivt og gør, at det føles ret godt når man flytter bolden på mindre områder. Vi tog som sagt noget af konceptet fra Fifa Street  – ikke det hele – og videreudviklede dermed vores Presision Dribbling 2.0 som er en del af Complete Dribbling.


Hvis du holder LB (L1 på PS3, red.) nede når du har bolden, vil din spiller være i stand til at holde bolden meget tæt ved fødderne og bevæge sig meget præcist efter dine anvisninger med venstre analogpind. På den måde kan du fange forsvarere på det forkerte ben. Det føles rigtig godt og som jeg sagde, kommer konceptet fra Fifa Street. Mens Fifa Street er mere flamboyant hvad angår skills, er FIFA 13 mere nede på jorden og mere ovre i retning af hvad du ser i fjernsynet, hvis du ser kampe på et højt niveau.


 


Recordere.dk: Attacking Intelligece, hvor spillerne tilbyder sig mere under angreb er tidligere præsenteret som en del af FIFA 13. Har I planer om at lave nye muligheder for forsvarsspillet eller vil FIFA 13 mest handle om angrebsspillet?


Nick: Vi kan bedst lide at have balance i spillet. Det betyder, at hver gang vi laver en ny feature, f.eks. i angrebet, så laver vi også noget i forsvaret. Jeg er virkelig glad for måden Attacking Intelligence og førstegangsberøringer udligner hinanden. Attacking Intelligence skaber mange nye løb fra angriberne, mens førstegangsberøringen tvinger dig til at tænke over, hvilken aflevering der er bedst. Hvis du f.eks vælger den forkerte løsning, opstår der mange flere muligheder for kampe om bolden. Kast derudover forbedringer til at skubbe og trække modstanderen, samt at bruge din kropsstyrke i forsvaret. Det føles virkelig som om alt er muligt i FIFA 13, vel at mærke i begge ender af banen.


 


Recordere.dk: Nogle af vores læsere har påpeget problemer i FIFA 12 under afleveringer. Systemet vælger simpelthen at aflevere til en anden spiller end ønsket. Det er mest tydeligt når du har to spillere foran dig og ønsker at lave en stikning til spilleren længst væk. Vil afleveringer i FIFA 13 være mere frie?


Nick: Vi introducerer nye afleveringstyper, bl.a. finesseafleveringer langs jorden og  “low trajectory lofted through balls” (beklager jeg ikke kan finde en fornuftig oversættelse her, red), hvor du kan chippe bolden over modstanderens udstrukne ben. Dette vil give dig nye evner til at aflevere til den spiller du ønsker. Forbedringerne omkring afleveringer balancerer overfor vores nye tacklingssystem. Spillere vil altid gøre en indsats for at få fat i bolde tæt ved dem, mens adrætte spillere nu har en smule mere mulighed for at dække et større område og derved opsnappe bolden omkring dem.


  


Recordere.dk: Vil målmanden være bedre i 1 mod 1 situationer?


Nick: Vi har lavet et par ting ved målmændene, bl.a. har vi forbedret deres reaktionstid ved bolde som de først sent ser. Vi har tilføjet refleksredninger ved skud tæt under mål og på hovedstød og vi har forbedret andre af deres måder at agere på. I FIFA 12 var det f.eks let at chippe bolden over målmanden. Dette har vi rettet så han nu reagerer mere realistisk. Derudover har vi tilføjet en række nye animationer som omhandler målmanden.


 


Recordere.dk: Bliver tilskuerne en større del af spillet (hooligans med fyrværkeri, baneløbere o.lign)?


Nick: Som partner med FIFA skal vi overholde deres regler omkring etik og moral. Det betyder at hooliganisme ikke hører hjemme i vores spil. Som tilføjelse hertil så ønsker størsteparten af FIFA spillere at vi fokuserer på gameplay, fordi de ønsker et spil som ligner, føles og virker som det fodbold de ser hver uge. Hvert år gør vi alt for at skabe det mest autentiske og bedste fodboldspil på jorden.


 


Recordere.dk: Vi danskere ville elske at høre vores eget sprog i spillet. Vil danske kommentatorer blive en del af FIFA, evt som download?


Nick: Spillet udkommer i over 50 lande og det ville være fedt at have kommentatorer for hver eneste land. Det er desværre ikke realistisk. Vi er nødt til at at vælge, baseret på resourcer og markedsstørrelse. 


 


Recordere.dk: Nu vi taler om Danmark, hvad så med at gøre PARKEN, Danmarks nationalstadion, til en del af FIFA?


Nick: Vi ville elske at have hver en klub, liga, turnering og stadion på jorden med i spillet, men nogle gange er den slags ikke muligt.


  


Recordere.dk: Kan du afsløre noget for os omkring videreudviklingen af jeres voldsomt populære onlinemode 1 vs. 1?


Nick: Vi har udvidet vores mest populære og afhængighedsskabende onlinemode til nu også at inkludere 2 vs 2 co-op spil. Derudover er der flere trofæer. Du og din kammerat kan teame op og spille i 10 divisioner, i et forsøg på at rykke op og vinde titler. Vi har tilføjet divisionstitler, så du får et ekstra mål, foruden oprykning. Du får et nyt trofæskab, hvor du kan fremvise dine pokaler. Du kan nu også perfektionere dine taktikker og holdopstillinger, gemme dem og derved benytte samme hold og opstilling i hver kamp (online i FIFA 12, skulle man manuelt sætte holdet før hver kamp, red.). Derudover har vi nye kampsøgningsmuligheder og så kan du spille klub mod landshold (det kunne man da også i FIFA 12, red.)


 


Recordere.dk: Vil det være muligt at se dine venners kampe via en form for spectatormode?


Nick: Lige nu lægger vi sidste hånd på FIFA 13 og gør det til det bedste fodboldspil i verden. Når det er gjort, begynder vi at kigge mod fremtiden. 


 


Recordere.dk: Fifa 13 udkommer også til PS Vita. Hvad kan vi forvente her og vil de to spil være identiske så man kan benytte sig af crosssave?


Nick: Vi har taget FIFA gameplayet og designet det specifikt til Vitaen. Vi har taget teknologi og features på tværs af FIFA serien, ligesom vi har taget features fra mobil- og håndholdte enheder, for at skabe en optimal oplevelse på Vita. Så de features du får på Vita er forskellige fra dem du får på konsollerne.


 


Recordere.dk: 3D er en stor del af manges liv efterhånden. Har I planer om at lave FIFA 13 i 3D?


Nick: Vi har skam en 3D funktion ved hjælp af vores Nvidia teknologi, ligesom vi har haft tidligere. I år har vi gjort ekstra meget ud af at optimere og forfine oplevelsen.


 


Dette var alt fra EA og Nick Channon. Tak til Jakob Meng hos EA for at gøre interviewet muligt. Herunder kan du læse det komplette interview på engelsk.


 


1: You have ealier revealed that Complete dribbling will be introduced in FIFA 13. Will it be more like the dribbling in FIFA Street with over the top dribbles, or how can we expect the new feature to work out?


Nick: At EA we are lucky to be able to share technology and design between development teams, and the FIFA Street guys definitely inspired us with Street Ball Control. We took some learnings from FIFA Street?s Street Ball Control and brought the concepts over as part of our new Complete Dribbling system in FIFA 13. Playing their system, we really liked how it felt to have 1 to 1 control of the ball with the left stick. What I mean by that is that as you move the left stick the ball moves at the same time, it?s as if you are actually moving the ball around with the left stick and not just directing the player to move the ball around which is how we generally do things in FIFA. It?s ultra responsive and makes controlling the ball in close quarters feel pretty good. We adopted that concept?not the whole feature?and put it to use in Precision Dribbling 2.0 which is a component of Complete Dribbling. By holding LB from a stand in FIFA 13 your player will be able to keep the ball close and move it around ultra responsively with the left stick to wrong-foot defenders. It feels really good, and as I said the concept for it came from FIFA Street. While Street is a very flamboyant game in terms of skills, for FIFA we try to keep a bit more grounded, in terms of what you would see on the television if you are watching competitive football.


2. Attacking Intelligence, where the players give you more options during attack sounds very exciting. Do you have any plans with the defensive options or will FIFA 13 first of all be about attacking?


Nick: We like to maintain a balance to the game. So anytime we create new features in attack we like to balance this on the other side of the ball. I am really happy with the way that Attacking Intelligence and First Touch Control balance each other. Attacking Intelligence creates a lot of new looks for you in attack, but First touch control makes you think about which is the best, and if you play it poorly, can create a lot more opportunities for a battle for possession and dispossession. Throw in the improvements to the effect of push and pull and the ability to use your body in defense, and it really feels like anything is possible in FIFA 13 on both sides of the ball, and I think that?s the sign of a well balanced game.


3. Some of our readers have talked about problems in FIFA 12 when the system decides to pass to another player than the one you intended. Its most common when you have two players in front of you and want to make a through pass to the player who is far away. The system then plays to the nearest player. Will passing in FIFA 13 be more open for the player?


Nick: We have introduced new pass types, including finesse ground passes and low trajectory lofted through balls where you can chip passes over the outstretched leg of a defender. This will give you the skills necessary to get the ball to the intended player. The improvements to passing have been balanced with new interceptions code. Players will always make a valiant effort at balls that pass by close to them and agile players now have a bit more coverage to be able to intercept balls that pass by.


4. In FIFA 12, their are certain angles from where you can score almost everytime. Will the goalkeeper be better to address 1 on 1 situations?


Nick: We have done a few things to goalkeepers, improving their reaction times to balls they see late, adding reflect catches to shots in close or off headers, and we have improved some of their behaviours. For example, last year it was easy to chip the ball over the goalie and we have fixed this so he reacts more realistically. In addition we have added a variety of new animations involving the keeper.


5. Will there be done anything to make the spectators a bigger part of the game (hooligans with fireworks, spectators running on the field and stuff like that)?


Nick: We are a partner with FIFA so we adhere to the FIFA Fair-play code, which is founded on moral and ethical principles, so something like hooliganism has no place in our game. In addition to that, the vast majority of our fans want us to focus on gameply because they want a game that looks, feels and plays like the football they watch every week, so every year we endeavour to make the most authentic and best-playing football game on planet earth.


6. We are danish and would love to hear our own language in the game. Will danish commentators ever be present in FIFA, maybe as a DLC?


Nick: The game is available in over 50 countries around the world and it would be great to have commentators for each and every one but it?s just not realistic. We have to make decisions based on resources and market size.


7. Now that we talk about Denmark, how about making the danish national arena, PARKEN, a part of FIFA?


Nick: we would love to have every club, league, tournament and arena on planet earth in the game but sometimes that?s not possible.


8. 1 vs 1 season online has grown to be af huge succes and a lot of players spend almost all their FIFA 12 time online in the season mode. Gamers talk about the possibility to transfer players online, cards to players have impact in the following matches, advance to champions league when you win div 1 and stuff like that (we know you dont have the rights to Champions League, but then something similar). We have heard you work on expanding the gamemode, but can you reveal something about your plans regarding 1 vs 1 season online in Fifa 13?


Nick: We?ve expanded our most popular and addictive online mode to include 2v2 co-op play and more rewards. You and your mate can battle together in ten game seasons to earn promotion and titles up the divisions. We?ve added Division Titles to every division, giving you an extra goal beyond simple promotion, and a new trophy cabinet enables champions to showcase their silverware. Also, you can now perfect your line-up and tactics across multiple Seasons matches, save the squads, and use every match. Plus we have new match-making options and the ability to play club vs international.


9. Will it be possible to watch your friends play in some kind of spectatormode? Or is that impossible to achieve?


Nick: Right now we are putting the finishing touches on FIFA 13, finalizing the best football game we have ever made. Once we bring this game to our fans we will begin to look ahead to the future.


10. FIFA 13 will also be out on PS Vita. What can we expect here, and will the to games be the same? A lot of us would love if FIFA 13 on PS3 and VITA could work together so you could take your career with you on the go and so on. Will Crossplay and Crossave between Vita and PS3 be a part of FIFA 13?


Nick: We have taken the FIFA gameplay and designed it specifically for the Vita, creating features and gameplay that are unique to this platform. We?ve harvested technology and features from across the FIFA franchise as well as features from other mobile and handheld devices to create an optimal experience on Vita. So the feature set on Vita is different from the feature set on console.


11. 3D is a part of a lot of players life. Do you have any plans regarding a 3D option in FIFA 13?


Nick: We do have 3D compatibility using Nvidia technology as we have in the past but this year we put in a lot of effort to really optimize and refine the experience.

Annonce