Forside Nyheder

Revisorer advarede om Blockbusters økonomi
Blockbuster på Søndergade i Odense er allerede lukket. Foto: recordere.dk 


Revisorer rejste tvivl om Blockbusters økonomi i seneste regnskab. Der manglede penge i kassen.


Enkelte Blockbuster-butikker landet over holder fortsat åbent, men i mange danske byer er butikkerne enten “midlertidigt lukket” eller permanent lukket.


Brugerne her på recordere.dk fortæller om lukkede butikker i Aalborg, Aarhus (city), Esbjerg, Frederikshavn, Herning, Holstebro, Kastrup, Kolding, Nykøbing Falster, Randers, Silkeborg, Skive, Svendborg, Sønderborg, Skive, Valby og Viby (Aarhus).


Seneste regnskab, der udkom for et par uger siden, viser et underskud på 27 mio. kroner og en revisor-påtegnelse der advarer om finansielle udfordringer.


Revisorene fra KPMG fortæller i regnskabet at de ikke har fået dokumentation for at Blockbuster vil være i stand til at overleve 2014. Med andre ord, der mangler penge i kassen til at fortsætte. Et forhold som ledelsen dog ville arbejde videre på i indeværende år, altså at prøve at rejse mere kapital.


Regnskabet er udgivet i juni måned, 19/6 2014.


At dømme efter “tsunamien” af lukkede Blockbuster-butikker, der opleves landet over i disse dage, så ser det ikke ud til at være lykkedes at skaffe den fornødne kapital.


Det forlyder at ansatte i nogle Blockbuster-butikker, som i Herning og Sønderborg, er sendt hjem uden udsigt til løn. I skrivende stund er Blockbuster-kæden dog ikke begæret konkurs, hvorfor de p.t. er i stand til at fortsætte driften af de tilbageværende butikker under Blockbuster- og RecycleIT-navnene.


Revisorenes kommentarer til Blockbuster Video Danmarks 2013-regnskab kan læses herunder.


Blockbusters mange butikslukninger debateres også i recordere.dk forum.


 Forbehold


Grundlag for afkræftende konklusion


Vi er ikke blevet forelagt dokumentation for, at selskabet er i besiddelse af den tilstrækkelige kapital til at dække kapitalbehovet for regnskabsåret 2014.


Selskabets ledelse arbejder på at fremskaffe likviditet til at opfylde det fremtidige kapitalbehov.


Dette forhold indikerer en væsentlig usikkerhed, der rejser betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift.


Kilde: Revisionsselskabet KPMG i 2013-regnskabet for Blockbuster Video Danmark Aps.


 Afkræftende konklusion


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling per 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiver og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Kilde: Revisionsselskabet KPMG i 2013-regnskabet for Blockbuster Video Danmark Aps.

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.