Forside Indhold og distribution Biograf

Biografer kan nu konkurrere frit på billetpriser

-
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

Biografforeninger er blevet påbudt at ophæve aftaler der kunne påvirke billetpriserne.

Biograferne i Danmark kan nu frit konkurrere på billetpriser.

Konkurrencerådet har behandlet en sag vedrørende en aftale mellem Foreningen af Filmudlejere i Danmark og Danske Biografer.

Den aftalen indebar, at biografer kun måtte give rabat på biografbilletter, hvis biograferne forinden havde aftalt det særskilt med filmudlejeren.

Annonce:

Sagen behandlede også et brev som “Foreningen af Filmudlejere” havde sendt til landets biografer, hvori de indskærpede at rabatter på over 20% skulle godkendes af brancheforeningen.

Konkurrencerådet har nu påbudt brancheforeningerne “Foreningen af Filmudlejere” i Danmark og “Danske Biografer” at bringe deres konkurrencebegrænsende aftaler til ophør, i det omfang det ikke allerede er sket.

Rådet har desuden påbudt de to brancheforeninger fremover at afstå fra at indgå lignende aftaler, om at begrænse eller forhindre biografer i at nedsætte deres billetpriser, herunder at yde rabatter.

Størstedelen af filmudlejerne i Danmark og næsten alle biografer er omfattet af aftalerne.

 

Annonce: