Forside Baggrund

Ny standard for bedre lydkvalitet og færre høreskader

-
Foto: Shutterstock.com

Danmark sidder for bordenden i EU, i arbejdet med en ny standard der skal mindste høreskader og forbedre lydkvaliteten.

En ny lyd-standard er på trapperne i EU. Formålet er at mindste høreskader, ikke mindst blandt unge, og samtidig sætte fokus på den gode lydkvalitet.

Op mod 10 millioner europæere står ifølge EU-Kommissionen til at udvikle tidligt høretab som følge af intens lytning på de personlige musikafspillere.

Annonce:

 

Ny revideret standard

Med Danmark for bordenden har man på europæisk plan revideret den standard, der fastsætter grænserne for lydeksponering. Fokus har været på, at beskyttelse af ører og beskyttelse af musik kan og bør følges ad.

“Flere og flere, særligt unge, hører høj musik i høretelefoner eller headset i længere tid ad gangen – og dermed øges risikoen for permanente høreskader. Derfor har vi gentænkt standarden for lydtryk, så den i højere grad tager højde for den dosis af høj lyd, man eksponeres for”, fortæller Per Crety, seniorkonsulent i Dansk Standard, der står i spidsen for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den nye standard, og han fortsætter:

“Noget af det nye er, at man får en advarsel, når lyden når et vist niveau, og igen når man har fået den maksimale dosis af høj lyd”.

 

Dansk Standard og 35 audiofabrikanter

Danmark er foregangsland inden for lyd og har derfor ledet den europæiske arbejdsgruppe, der omfatter 35 audiofabrikanter fra Europa samt enkelte deltagere fra den øvrige verden med interesse i det europæiske marked. Bl.a. har Apple, Bose og Blackberry også deltaget.

Som led i arbejdet med standarden, der udkommer i første kvartal 2017, har Dansk Standard oprettet et dansk forum for måling af personlige musikafspillere.

“Målet har været at få en europæisk standard, der både bidrager til at begrænse antallet af høreskader og til forbedre kvaliteten i lydgengivelsen”, fortæller Per Crety, og fortsætter:

“Mange danske virksomheder har deltaget og støttet op om arbejdet, og vi har derfor fået sat vigtige danske fingeraftryk på de krav til forbedring af apparaterne, der indgår i den endelige standard. Det gavner både dem, der lytter til musikken, og danske virksomheder, der producerer højttalere, høreapparater, hovedtelefoner, hjemmeanlæg og andet professionelt udstyr”.

Den nye lyd-standard udkommer her i 1. kvartal 2017.

 

Fakta

Data viser, at mellem 2,5 og 10 mio. mennesker i Europa lytter til musik på høj volumen over en time om dagen.

Samtidigt viser nye undersøgelser, at risikoen for høreskader ikke blot afhænger af den mængde støj (målt i decibel), man oplever, men også af den tid, man er udsat for høje lyde.

Vejledning og advarsel samt fokus på at forbedre apparaterne, så brugeren hverken får høreskader eller oplever dårlig lyd, har været omdrejningspunktet for standarden for lydtryk.

Den reviderede standard for lydtryk, DS-EN 50332-3, udkommer i første kvartal 2017.

 

Annonce:
Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.