Forside Nyheder

Apple/Samsung-retssag skal gå om…igen

-

Det lader til at være sagen, der aldrig ender.

For fem år siden troede de fleste, at vi havde fået en afgørelse på Apple og Samsungs patentretssag, der går helt tilbage til da Steve Jobs stadig var i live.

Dengang blev Samsung dømt til at betale en milliard dollar til Apple for overtrædelse af patentrettigheder, og ved en appeldomstol lykkedes det Samsung at få næsten halveret erstatningsbeløbet. Og der skulle historien være endt.

Men så omstødte den amerikanske højesteret dommen, fordi den var baseret på vurderinger af hele profukter – i dette tilfælde iPhone og GALAXY S – og ikke bare komponenter. Højesteret slog fast, at man kun kan håndhæve sin patentret på enkelte komponenter og ikke det produkt, komponenterne sidder i.

Det skete i juni sidste år. Nu er sagen så endelig nået tilbage til Nordcaliforniens distriktsdomstol, hvor den første dom faldt. Og her har dommer Lucy Koh, der også var dommer i den oprindelige sag, nu vurderet, at sagen skal tages op igen. Det blev meddelt fra domstolen søndag.

Med andre ord skal sagen gå om, og det kan betyde yderligere nedsættelse af erstatningsbeløbet, netop fordi det oprindelige erstatningsbeløb var baseret på indtjening fra Samsungs salg af hele telefoner med patentbrydende komponenter ombord. Hvis der kun skal tages højde for komponenternes værdi, kan beløbet blive noget mindre.

Vi følger naturligvis sagen, som vi har gjort i årevis nu.

Annonce