Forside Nyheder

DR får størst andel i ekstra licensmidler

-
DR Byen. Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

En pulje af overskydende licensmidler er blevet uddelt og DR hentede bl.a. penge til digitalisering af programarkivet.

Partierne bag forrige medieaftale (2015-2018) har nu aftalt hvordan en pulje på ca. 50 mio.kr. fra overskydende licensmidler fordeles.

“Jeg er meget glad for, at vi er nået til bred politisk enighed om anvendelsen af de ca. 50 mio.kr., der primært kommer fra ekstra licensindtægter i 2015”, fortæller kulturminister Mette Bock.

Annonce:

En væsentlig del af midlerne går til bevaring af kulturarven i form af både den resterende digitalisering af DR’s programarkiv og Det Danske Filminstituts digitalisering af filmarven – med henblik på at gøre den tilgængelig for danskerne.

 

Fordeling af puljen

Partierne har besluttet at anvende de 50,7 mio.kr. på følgende måde:

 • 35,4 mio.kr. til DR med henblik på resterende digitalisering af programarkiv (20,4 mio.kr.), styrkelse af historie og formidling (8,0 mio.kr.) og styrkelse af dansk musik og musikformidling, herunder nordisk (7,0 mio.kr.).
   
 • 4,3 mio.kr. til gennemførelse af en offentlig informationskampagne om overgang til ny teknologi for antenne-tv i foråret 2020.
   
 • 2,0 mio.kr. til en forhøjelse af den på finansloven for 2019 afsatte film- og tv-støttepulje (”Rigsfællesskabspuljen”) på 8,0 mio.kr., der har til formål at styrke kendskabet og fællesskabet på tværs af Rigsfællesskabet.
   
 • 4,0 mio.kr. til etablering af en ”Demokratipulje” til støtte af initiativer/projekter, der har til formål at styrke demokratiet ved at højne valgdeltagelse, øge befolkningens bevidsthed om ”fake news”/disinformation mv. Der kan ikke af puljen ydes støtte til DR og de regionale TV 2-virksomheder.
   
 • 2,5 mio.kr. til digitalisering af filmarven (”Danmark på Film”). Midlerne supplerer de midler, der er afsat til formålet i filmaftalen 2019-2023.
   
 • 2,0 mio.kr. til en styrkelse af ”Media Literacy” i form af kortlægning af større igangværende og planlagte indsatser samt opfølgning herpå i forhold til f.eks. etablering af et mediekompetance/”Media Literacy” netværk med brancheaktører og relevante myndigheder.
   
 • 0,5 mio.kr. til gennemførelse af en analyse af virkning og konsekvenser af politiske reklamer på forskellige platforme.

 

Baggrund

Medieaftale 2015-2018 er indgået mellem alle partier i Folketinget bortset fra Alternativet (der ikke var repræsenteret i Folketinget ved aftalens indgåelse). Disponeringen i aftalen af midler til DR og diverse andre medie- og filmformål baserer sig på forventninger til licensprovenuet i perioden.

Efter aftalen fordeles et eventuelt merprovenu i forhold til det forventede af kulturministeren efter drøftelse med aftalepartierne, idet halvdelen som udgangspunkt tildeles DR for at sikre, at DR også har et økonomisk incitament til at sikre en effektiv licensopkrævning. Den anden halvdel fordeles til øvrige formål.

Efter aftalen vil et eventuelt mindreprovenu indebære en reduktion af licensmidlerne til DR.

Med tillægsaftale af 1. februar 2017 og denne tillægsaftale af 27. marts 2019, har DR samlet fået tilført 45,4 mio.kr., hvilket udgør halvdelen af det samlede overskydende licensprovenu på 90,7 mio.kr. (fra merprovenu i 2015 mv.)

Licensprovenuet har i 2016 og 2017 været mindre end forudsat (21,9 mio.kr. i 2016 hhv. 17,2 mio.kr. i 2017), hvilket i medfør af aftalen har betydet tilsvarende færre licensindtægter til DR. DR’s årsregnskab for 2018 foreligger endnu ikke, men der forventes ikke noget merprovenu.

Kilde: Kulturministeriet

 

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.