Forside * Nyheder

AI får Googles drivhusgasser-udledning til at stige 50%

-
Googles drivhusgasudledning er stedet 50% på grund af AI. På billedet det dog kun damp fra Googles (også forøgede) vandforbrug i et datacenter i Oregon, der udledes (Foto: Google).

Vedvarende energikilders kapacitet kan ikke følge med AI-bølgens massive behov for strøm og vand.

På den amerikanske version af Googles søgeside erklærer selskabet diskret, men stolt, at de nu kæmper for miljøet på tredje årti. Men AI er så vigtig en satsning for Google, at miljøet må komme i anden række.

Denne prioritering kan man læse ud af Googles netop udsendte miljøregnskab for 2023. Her kan man læse at selskabets udledning af drivhusgasser er steget med næsten 50% de sidste fem år, drevet af energikrævende datacentre til kunstig intelligens (AI).

Annonce:

Ifølge miljørapporten udledte Googles kontorer og datacentre14,3 millioner ton CO2 i 2023, en stigning på 48% siden 2019 og 13% højere end året før. Men det ser ud som om, Google med den åbne udmelding blot er kommet først med et svar på en kritik af AIs miljøkonsekvenser, som alle selskaber med store AI-satsninger er nødt til at forholde sig til.

På sin amerikanske søgeside skriver Google, at de på tredie årti er med i kampen for miljøet (Screenshot: Rec.dk)

Google forklarer, at stigningen primært skyldes øget energiforbrug i datacentre og forsyningskædens emissioner. “Efterhånden som vi integrerer AI yderligere i vores produkter, kan det blive udfordrende at reducere emissionerne på grund af de stigende energibehov,” hedder det i rapporten.

Også stigning i vandforbruget

Rapporten understreger de miljømæssige konsekvenser af AI’s fremmarch helt generelt. Teknologivirksomheder som Google, men også Microsoft, Amazon og Apple, investerer milliarder i AI, og træning af de mange nye AI-modeller kræver enorme mængder energi.

Også brugen af AI-funktioner bruger betydelige energimængder. Ifølge forskning fra AI-platformen Hugging Face og Carnegie Mellon University kan generering af et enkelt AI-billede bruge lige så meget energi som opladning af en smartphone. Microsoft har også oplevet en stigning i drivhusgasemissioner med næsten 30% siden 2020 på grund af datacentre.

Køletårnene på Googles datacenter i St.Ghislain i Belgien, som var Googles første datacenter uden for USA (Foto: Google)

Drivhusgas-udledningen kan dog formentlig komme ned over tid, efterhånden som Google får investeret i vedvarende energiproduktion til sine datacentre og energileverancerne kommer på niveau med behovet. Men der er også et andet problem: Vand.

Googles rapport afslører, at deres datacentre bruger mere vand for at køle ned, som følge af AI-arbejdsmængder. I 2023 steg vandforbruget med 17% i forhold til året før, og i alt brugte Google cirka 24 milliarder liter vand i løbet af året. Det svarer til cirka en tiendedel af, hvad danske husholdninger bruger årligt. Google puttede dog også 18% af sit forbrug tilbage i naturens vanddepoter, men det svarer altså kun cirka til virksomhedens merforbrug.

Googles rapport indikerer, at virksomhedens samlede drivhusgasemissioner sandsynligvis vil stige, før de falder igen og Google atter er på sporet og på vej mod de mål, de har sat sig i forhold til emissionsreduktion.

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.