Forside * Nyheder

Modernisering af Ophavsretsloven: Ny æra for kunst og AI

-
Foto: Shutterstock

Kulturministeriet tager et vigtigt skridt mod fremtiden med fremsættelsen af et nyt lovforslag, der sigter mod at modernisere ophavsretsloven. Denne handling er et direkte svar på den hastige teknologiske udvikling, der har påvirket både kunst- og tech-verdenerne.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt understreger betydningen af denne udvikling: “Kunstig intelligens vil fundamentalt ændre kunstnernes arbejdsvilkår og rettigheder. Det er min opgave som kulturminister at sikre, at kunstnere ikke efterlades i stikken, mens techfirmaer profiterer på deres værker. Vi må dog også anerkende og understøtte de utrolige nye kunstneriske muligheder, som teknologien bringer.”

For at imødekomme disse udfordringer, har kulturministeren besluttet at danne en ekspertgruppe fokuseret på kunstig intelligens’ indflydelse på ophavsret. Gruppen vil bestå af en bred vifte af eksperter, som skal rådgive om tilpasninger til ophavsretsloven i lyset af AI’s indvirkning.

Annonce:

Den foreslåede lovændring adresserer specifikt muligheden for rettighedshavere og tech-giganter at anmode om mægling i tvister. Dette markerer en ændring fra den tidligere begrænsning til kun specifikke aftalelicenser.

Desuden vil lovforslaget muliggøre for DR og TV2 at indgå aftaler om musikbrug på deres onlineplatforme, parallelt med deres eksisterende praksis på flow TV, hvilket gør aftaleindgåelsen teknologineutral.

Et væsentligt punkt i lovforslaget er også tilpasningen angående parodier og karikaturer, inspireret af en Højesteretsdom fra 2023. Denne tilpasning præciserer brugen af beskyttet indhold i forbindelse med parodier, eksemplificeret ved Berlingskes brug af Den Lille Havfrue i en karikaturtegning.

Denne ændring af ophavsretsloven er allerede sendt i høring, og den nye lovgivning forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.