Del p� Facebook
Translate  

Anmeldelse af YouSee HD-boks med harddisk
2. september 2008 - Hother

  
Samsung SMT-H3126 PVR

 

Indledning

YouSee er nu på markedet med deres seneste udgave af en HD Boks, nemlig Samsung SMT-H3126 PVR. Den nye boks adskiller sig fra de tidligere ved, at den indeholder en harddisk på 160 GB.

De to foregående HD bokse har begge haft en noget turbulent opstartsfase, hvor boksene ikke fungerede optimalt ved lanceringen. Men efter en del udvikling og software (s/w) opdateringer, fik YouSee boksene til at fungere tilfredsstillende. Ved lanceringen af den foregående boks, nemlig Samsung SMT-H3106, modtog YouSee en del kritik for billede formatet, idet billede formatet ofte ikke blev vist med et fuldt billede på et tv. I bund og grund var billedformatet ikke som sådan en fejl, da HDMI standarden var opfyldt. Formatet var bare ikke særligt tilfredsstillende for brugeren. YouSee kom da også efterfølgende med en aktivering af en ”Zoom-funktion”, som vel tilfredsstillede de fleste brugere af denne boks.

Den nye Samsung SMT-H3126 PVR er fra lanceringstidspunktet forsynet med en fungerende zoomfunktion.

Et team fra recordere.dk har i nogle måneder sammen med YouSee testet den nye HD boks. Recordere.dk har derfor haft mulighed for, at give feed back til YouSee, og dermed fremkomme med forslag til forbedringer o.lign. YouSee har i det omfang man har fundet vore forslag fornuftige og mulige at implementere, været ret så lydhøre for vore forslag. Set fra min ”stol”, har samarbejdet med YouSee fungeret både åbent og ærligt.

Det er derfor en ret så gennemtestet HD boks som YouSee nu lancerer. Der skal dog nok vise sig forskellige fejl og uhensigtsmæssigheder i takt med, at HD boksen installeres på en mængde forskellige TV modeller, og forventninger og bruger know-how måske ikke altid kan opfyldes. Boksen er også ganske afhængig af et godt antennesignal, og ganske mange ”fejl” ved boksen vil sikkert vise sig at stamme fra brugerens antenneinstallation.

Denne anmeldelse har ikke til formål at gennemgå den nye Samsung HD boks specielt teknisk, men give brugeren en fornemmelse af, hvad man kan forvente sig af boksen.

Anmeldelsen er baseret på s/w version 1.135.

 


Samsung SMT-H3126 PVR - Info

 
Samsung SMT-H3126 PVR - Front

 

Design

Den nye HD boks følger generelt det kendte Samsung design. I mine øjne er boksen minimalistisk, ganske elegant, og vil med sin ”Pianolak” front matche ganske mange set-up.

Frontpladen er forsynet med et antal betjeningsknapper som i funktion et stykke hen ad vejen modsvarer de betjeningsmuligheder der findes i boksens fjernbetjening.

Frontdisplayet angiver med ikoner og øvrige meddelelser en del øjeblikkelige funktioner. Desværre er disse, som på så meget andet udstyr, ganske små, og dermed ikke umiddelbart aflæselige på selv kort afstand. Dog er antallet af informationer relativt begrænsede, og man lære over tid hvad informationerne betyder – også på afstand.

HD boksen er forsynet med en blæser. Hvorvidt denne vil virke generende på brugeren vil afhænge af hvor sensibel brugeren er. Blæseren kan høres, og specielt ved opstart fra stand-by til funktion sættes der turbo på blæseren. Jeg mener dog ikke ved normalt brug, at blæseren generelt vil virke særligt generende.

I modsætning til de tidligere HD bokse placeres programkortet på boksens bagside. Dette forhold giver et mere rent design i frontpanelet.

 

 
Samsung SMT-H3126 PVR - Bag

 

Tilslutninger:

 • HDMI
 • Kortlæser
 • Ethernet
 • 2 jackstik (stereo)
 • Component
 • 2 scart (1 til tv og 1 til f.eks. en harddiskoptager)
 • USB til eventuelt fremtidigt nbrug
 • SPDIF (digital lyd)
 • 2 Antenne (1 fra antenneinstallation og 1 videre til tv).

 


Samsung SMT-H3126 PVR - TV

 

Billede – og lydkvalitet

Billedkvaliteten matcher den tidligere Samsung HD boks, og er måske endda en kende bedre ved visning af HD signaler fra f.eks. Discovery HD kanalen.

Det man skal huske på ved bedømmelse af en given billedkvalitet er jo, at boksen ikke kan gengive billedet bedre end det signal som kanaludbyderen leverer til YouSee. Og forskellen i kanalernes billedkvalitet bliver virkelig anskueliggjort ved daglig brug af en HD boks.

Generelt er det min bedømmelse, når det ovenstående tages i betragtning, at billedkvaliteten er aldeles fremragende. Specielt DR1 og DR2 fremtræder med en skarphed og detaljeringsgrad, som næsten er et HD signal værdigt. Og helt speciel bliver billedkvaliteten når vi taler om skarphed og billeddybde ved HD signaler. Her tror jeg ikke mange brugere vil være utilfredse.

HD boksen er forsynet med 2 tunere. Det betyder, at man kan se én kanal, mens man optager et program fra en anden kanal. Billedkvaliteten ved det optagede står ikke nævneværdigt tilbage fra den oprindelige udsendelse. Boksen kan optage i HD kvalitet. Det man skal være opmærksom på er, at boksens harddisk kun er på 121 GB, og at en optagelse i HD fylder ca. 5 gange så meget som en almindelig SD (stand definition) optagelse. Harddiskens størrelse gør altså, at man ikke som ved anvendelse af en tilsvarende harddisk optager bare kan optage i næsten det uendelige, og ikke tænke sig meget på hvor vidt der er plads på harddisken. I dette tilfælde skal man være opmærksom på hvor meget man har optaget, og om det er HD optagelser. Heldigvis kan man i menuen finde en opgørelse over hvor meget ”diskplads” som stadig er tilgængelig.

Det er dog ikke muligt at kopiere digitale optagelser over til et andet digitalt medie. Denne begrænsning er dog ikke et forhold som YouSee har opsat, men er begrundet i udbyder restriktioner for kopiering.

Man kan dog som ved de øvrige YouSee HD bokse optage via f.eks. scart (analogt) til en harddiskoptager

 

Lyden

Lyden kan overføres fra HD boksen i digitalkvalitet (SPDIF) til f.eks. en AV-Receiver. Det betyder jo, at man kan få glæde af glimrende stereo og 5.1 surround. Sidstnævnte for de kanaler der udsender 5.1 surround lyd.

Lyden er som tidligere nævnt ganske glimrende. Der kan dog under visse forhold opstå en anelse forsinkelse mellem billede og lyd ved surroundlyd.

HD boksen kan også modtage – afhængig af programpakker, et utal af radiokanaler. Også her er lyden glimrende, og på det nærmeste i CD kvalitet fra flere af radiopramudbyderne.

 


Samsung SMT-H3126 PVR - Guiden

 

Funktionalitet

Boksen indeholder et væld af funktioner, som det vil føre for vidt at omtale i denne sammenhæng. Men lad os nævne de væsentligste:

Optagefunktion i HD, her kan optagelse ske ved markering i tv-kanalernes programoversigt (Guiden), eller ved en direkte optagelse af en valgt udsendelse. Det optagede præsenteres i menuen på fornem vis ved præsentation af optagedato og tidspunkt, og en kort beskrivelse af det optagede program.

Guide, hvor man via menuen kan gå ind og få et overblik over programfladen for de tv kanaler som man har adgang til. Programoversigten præsenteres for mindst ét døgn. Guiden præsenterer desuden en kort beskrivelse af den pågældende udsendelse. Guiden er ret så hurtig i sin opdatering.

Cinema, hvor man, såfremt man er opkoblet til en internet forbindelse, kan leje en valgt film. Det har dog i testperioden ikke været muligt for mig at afprøve denne funktionalitet. I øvrigt indeholder boksen et modem, eller man kan vælge at tilslutte via en ADSL-forbindelse.

Boksen vil desuden komme til at indeholde en ”start forfra” funktion, hvorfra man kan ”genstarte” visse allerede påbegyndte udsendelser. Denne funktionalitet kræver dog en opkobling til internettet.

Menuen er ganske omfattende. Det kræver lidt tid at lære denne at kende, herunder dens opbygning og dens indhold. Til gengæld kan man finde et væld af informationer om såvel tv- som radioprogrammer, optagelser, boksens ”tilstand” og meget mere.

 


Samsung SMT-H3126 PVR - Hovedmenu


Samsung SMT-H3126 PVR - Optagelser

 

Fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er stort set identisk med den tidligere Samsung HD boks, og i design i øvrigt kendt fra flere andre Samsung produkter.

Af en eller anden årsag virker fjernbetjeningen dog ikke helt så afhængig af, at man retter fjernbetjeningen direkte i mod boksen, som ved den tidligere Samsung HD boks.. Fjernbetjeningen er overskueligt opbygget, og indeholder kun de nødvendigste funktioner. Generelt kunne jeg dog godt ønske mig en lidt større fjernbetjening med tilhørende større betjeningsknapper.

Dette er dog smag og behag.

 

Effektforbrug

 • Standby 19,3 W
 • Normal funktion 25,6 W
 • Optag/afspil via harddisk 25,7 W

Målt med et SparOmeter (anbefalet af Elsparefonden)

 

Konklusion

Med fare for at modtage kritik for at være for positiv vil jeg bedømme den nye Samsung SMT-H3126 PVR til at være ganske velfungerende. Måske skyldes min positive indstilling, at jeg selv var med fra starten med Sagem HD81, hvor vi også i et recordere.dk forum samt med det daværende TDC, kæmpede med at få den nævnte boks til at fungere – og det lykkedes da næsten.

Med den nye boks vil man opleve en langt mere stabil platform, hvor boksnedbrud og billedfrysninger ikke høre til dagligdagens små morsomheder. I den nuværende s/w version fungerer boksen tilfredsstillende.

Billede og lyd er glimrende, og lader ikke meget tilbage at ønske.

Der kan dog lejlighedsvis stadig opstå små billed – og lydfejl. Men om disse stammer fra udbyder, YouSee boksen, eller slet og ret antenneinstallationen kan jeg ikke afgøre.

Den gode gamle Sagem HD 81 indeholdt en USB tilslutning som mig bekendt aldrig kom til at fungere. Den nye Samsung boks indeholder en tilsvarende USB tilslutning. YouSee nævner tilslutningen som til eventuelt fremtidigt brug. Jeg håber ikke at den facilitet lider samme kranke skæbne som ved den gamle Sagem boks.

Blæseren kan som tidligere nævnt høres, men om den er generende vil afhænge af den enkelte.

Brugsanvisningen indeholder kun det mest nødvendige i forbindelse med boksens installation og opsætning. Desuden indeholder anvisningen et lille afsnit m fejlfinding og afhjælpning. Siden brugsanvisningens trykning er der sket ret stor udvikling af HD boksen og dens funktionalitet. Heldigvis vil det være sådan, at en nyere og opdateret udgave af HD boksens brugsanvisning vil blive tilgængelig på YouSee´s hjemmeside.

Der er absolut ingen tekniske beskrivelser i brugervejledningen. Heller ikke oplysninger om effektforbrug, så dem har vi udledt via egne målinger.

Harddisken kunne bestemt godt være lidt større. Ud af de 160 GB er der 121 GB til egentlige optagelser, da der går lidt fra til timeshift buffer.

 

Links

 

Grejet på testbænken

Testbænken hos recordere.dk var til denne anmeldelse udstyret med:

 • Display : Pioneer PDP-508XD  (ISF kalibreret af AV Precision)
 • Surround : Onkyo TX-SR606
 • Højttalere : ELAC BS133, B&W M1, Velodyne 800i & KEF IQC2

 

Del p� Facebook
  

 ANNONCE:
Se også:

Annonce:
Annonce:
Annonce:
Annonce:
Seneste kommentarer Flere >>
Flere kommentarer >>
Annonce:
Tilmeld nyhedsbrev
Navn : 
E-mail :