Forside Tests

Anmeldelse af JVC DR-MH20


I foråret havde Recordere.dk vores første fælleskøb.  Valget faldt på en JVC DR-MH30S bestillingen blev på 75 styk og forventningerne blev skruet op jo længere leveringstid blev og hurtigt blev recorderen kaldt “Drømmemaskinen”.  Da recorderen blev leveret blev den hurtigt det helt stor emne i vort forum, og ikke alle brugte tid på selv at undersøge mulighederne i den, faktisk virkede det som om et par stykker kritiserede recorderen allerede før de havde fået den ud af papkassen.  Det var derfor med stor spænding jeg modtog en recorder til anmeldelse.


DR-MH20S er samme recorder som DR-MH30S, blot med en 80 GB harddisk i stedet for 160 GB og vi har fået lov til at låne den af JVC importøren, der også har givet os en pæn stak DVD skiver med til anmeldelsen og tak for begge dele!


JVC DR-MH20S kan optage på DVD-R (med 4x hastighed), DVD-RW (med 2x hastighed) og DVD-RAM (med 3x hastighed uden kassette) skiver.  Det er JVC’s første harddisk DVD recordere, men JVC har gode erfaringer Digital-VHS recordere med harddisk og DVD recordere. Recorderne kan gøres kodefri ved hjælp af en CD med regionsnøgle på.


Recorderen har nogle unikke features fx en (op til) 3 timers live buffer, reencodning af optagelser med tilpasset kvalitet, 64 kvaliteter at vælge i mellem, indbygget billedstabilisator og -støjreduktion og Dual Pass MPEG encoder mm.  Mere derom senere.


JVC har lagt en demonstrations video på harddisken og det er en rigtig god idé.


Jeg så gerne at den blev udbygget med en instruktionsvideo om brug af recorderen.  Den kunne evt. vedlægges som en DVD skive, så første gangs købere får en hurtig men grundig orientering om recorderens betjening og muligheder. 


 


JVC har lagt en hjælpefunktion i recorderen, og den kan altid kaldes frem og give en hurtig hjælp uden at manualen skal findes frem, og det er et skridt i den rigtige retning.


Design
DR-MH20S er en stor recorder med sine 44 * 7 * 35 cm (B*H*D).  Ved fritstående placering og slukket synes jeg den ser lidt kedelig ud.  Den ser straks bedre ud med strøm på!    
Fronten er delt i 3 og til venstre sidder displayet.  Ved afspilning og optagelse er der et levende disc symbol i displayet ud over de sædvanlige oplysninger om tid, kapitler og optage kvalitet.
Pladeskuffen optager den næste tredjedel.  Der er et stort blåt lys i skuffen, der kan stilles i 3 niveauer eller slukkes.  Den sidste tredjedel rummer betjeningsknapper og video indgange, med S-Video, almindelig video, lyd og DV-indgang bag en lille klap.   


Bagsiden


 


Bagsiden rummer antenne ind/gennem gang, Component Video udgang, S-Video og lyd udgang, 2 SCART stik, stik til satellitmodtager styring, digital out og blæseren.   Jeg vænner mig aldrig til en blæsers snurren!  Ikke fordi recorderen støjer mere end andre recordere, men det generer mig, hvis jeg fx sidder og ser en film.


Setup


Recorderen er meget nem og meget hurtig at sætte op.  Der er danske menuer, men i enkelte af dem har der sneget sig et finsk ord ind i dem, så det kan være nødvendigt at vælge fx engelske menuer.  Jeg er kun stødt på to finske ord og det har ikke generet min brug af recorderen.  Basis setup’en tog knap 7 minutter og fandt 40 tv stationer.  Det er 5 mere end der er, men viser at tuneren er mere følsom end gennemsnittet.  Det er ganske nemt at flytte rundt på tv stationernes rækkefølge og slette de fem for meget fundne stationer (dårlige kopier af stationer der er der i forvejen). Stations identifikationen (4 bogstaver) blev fundet på de fleste stationer og måtte tastes ind på resten.
    Setup billederne er opbygget med to rækker faneblade for oven og indstillingsmulighederne for neden.  Nemt og overskueligt og der er mange sprog at vælge imellem, bl.a. dansk.


Fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen har forholdsvis få taster, og tak for det!  Det giver god luft mellem tasterne som derved bliver nemmere at ramme.  Den ligger godt i hånden, men pga brug af to AA batterier er den ret tung – og det i den nederste halvdel, så der er en vis risiko for at den glider i hånden.  Lidt tværgående riller ville være godt.


Den minder en del om fjernbetjeningen til LG RH4810 og har også taster gemt bag en lille klap.


Den kunne umiddelbart bruges til mit JVC fjernsyn, men den kan også bruges sammen med mange andre mærkers fjernsyn.  Ved hjælp af en lille omskifter kan den også bruges til satellitmodtagere af mange forskellige mærker.

   
   
Betjening

DR-MH20S er meget nem at betjene.  Som nævnt har jeg valgt at have menuerne på dansk.  Og de er dejligt logisk opbygget! 

 

Navigations-tasten giver adgang til optagelser på harddisken eller hvis man har valgt DVD.  Optagelser kan kategoriseres i hele 15 kategorier og det gør det nemt at finde optagelsen.  Ydermere er der hele tiden et stort preview vindue på skærmen og der er også blevet plads til en betjeningsvejledning.  Som de eneste recordere på markedet har JVC indbygget en hjælpefunktion i recorderen.  Er man i tvivl kan man altid lige tjekke onscreen hjælpen.  Fedt!


 

   
Recorderen reagerer øjeblikkeligt på tastetryk. Ingen delay her og tak for det.  Lidt pudsigt skal både Rec og Play trykkes ned samtidigt for at starte en optagelse.  Det stammer fra de mange VHS maskiner JVC har produceret i tidens løb, siden de opfandt VHS maskinen.  Der er ingen risiko for at komme til at overskrive en tidligere optagelse, så det er lidt unødvendigt, men i øvrigt ikke noget problem.


Ved tryk på fronten er det kun nødvendigt at trykke på Rec knappen.
  Programme-tasten giver adgang til Timeren.  Der kan optages 32 programmer inden for de næste 31 dage.  Der er repeat funktion så den samme udsendelse optages hverdag og det er muligt at vælge at en tidligere optagelse skal overskrives.  Det er nemt at give optagelserne titler og inddele dem i kategorier.  Recorderen har 4 hurtig valgs kvaliteter, men hele 64 kvaliteter i alt.  De manuelle kvaliteter kaldes FR efterfulgt at et minut tal svarende til hvad der kan være på en DVD skive.  FR150 betyder således, at der bliver plads til 150 minutter på en skive.  Det er i øvrigt det højeste jeg vil tilråde og den længste optagetid hvor JVC bruger fuld billedopløsning.
Edit-tasten åbner for editeringsmulighederne inklusiv sletning af optagelser.  Editerings mulighederne er begrænset til et klippeværktøj. Med det kan man klippe sine optagelser og hurtigt slette overskynde optagelser.  Det er også muligt at lave en afspilningsliste og på den måde kan flere optagelser afspilles i rækkefølge.     
  Dubbing-tasten sørger for kopiering til DVD skiver.  Som nævnt kan DVD-R, DVD-RW og DVD-RAM bruges.  Der er tre kopierings muligheder. “High Speed” kopiering, hvor skiven fyldes på under 15 / 30 / 20 minutter (R/RW/RAM), JVC specialitet “Just Dubbing” hvor optagelsen reencodes, men recorderen laver en grundig analyse af bitrate behovet før kopieringen, hvilket giver en bedre kopi end en normal reencodning og endelig er der også mulighed for “Manuel kopiering” hvor man selv vælger den ønskede bitrate og dermed kvalitet/pladsforbrug.  Det vil være tilrådeligt at optage i den ønskede kvalitet eller bruge Just Dubbing i dagligdagen.


I Brug


Billedkvaliteten i XP er som altid bedre end antennesignalets billede. I stedet bruger jeg professionelt optaget optagelser lavet for Dansk Turistråd, som jeg har i DV kopi.  DV indgangen på recorderen virker fint og optagelsen bliver i fremragende kvalitet.


Jeg er ikke i tvivl om at JVC har fået lavet en bedre MPEG encoder end konkurrenterne på markedet.  Ud over turist filmene bruger jeg også DVD’er som ligeledes optages gennem DV indgangen.  Recorderen blokerer for kopibeskyttet materiale, men jeg bruger en semiprofessionel videokonverterings box fra Canopus og, den fjerner kopibeskyttelsen digitalt og optagelsen kan sammenlignes med den købte DVD.  Igen er DR-MH20S et nummer bedre end de andre recordere jeg har anmeldt.


Skifter jeg til SP kvalitet er forskellen til konkurrenterne mindre.  Da jeg ikke har mulighed for direkte sammenligning med fx Pioneer DVR-520H, kan jeg ikke udtale mig 100% præcist, men er der en forskel er det til JVC’s fordel.


I LP mode kan man se recorderens billedstøjreduktion arbejde.  Fx ved panorering hen over en murstens mur ses billedstøjen, men det øjeblik panoreringen stopper bliver billedet 100% skarpt.  Det er nok noget man skal vende sig lidt til og det tiltaler ikke mig.  Jeg så gerne at man kunne slå støjreduktionen fra, men det er ikke muligt.  I nogen tilfælde vil støjreduktionen være en fordel, fx ved kopiering af gamle video bånd, men jeg nåede ikke at vænne mig til funktionen i den måned jeg havde recorderen.  Generelt bruger jeg de lavere opløsninger meget lidt.


Der er også en EP mode og her er billedet forbløffende skarpt af en EP mode at være til gengæld virker det som om antallet af billeder pr sekund er nedsat.  Jeg antager, at det er billedstøjreduktionen der arbejder på højtryk.  Jeg optog nogle tegnefilm i denne mode og der er næppe nogen børn der vil klage over den kvalitet!


Men til levende billeder vil jeg personligt aldrig bruge den.


Desværre havde anmelder eksemplaret et synkroniserings problem, der betød at billedet ved nogen optagelser kom før lyden.  Det værste eksempel var optil 1/3-1/2 sekund og det er klart for meget.  Så slem var kun en enkel optagelse, men andre optagelser havde mindre problemer, og til en teknik-perfektionist som mig duer det ikke.  De fleste optagelser fejlede heldigvis ikke noget.


Ved tom harddisk og Live bufferen slået fra kan der være lige knap 19 timer på harddisken.  I SP, LP og EP bliver tallene henholdsvis 35, 70 og 104 timer.  Længst optagelse tid opnås i den manuelle kvalitet FR480 (svarende til 480 minutter på en DVD-R/RW/RAM skive) og den var hele 136 timer.  For model DR-MH30S er tiderne cirka det dobbelte, da den har 160 GB harddisk i stedet for 80 GB.  Live bufferen snupper optil 3 timer af XP moden.Editering på recorderen er nemt.  Som nævnt er der en Edit tast og den åbner for opdeling og sletning.  Med opdeling klipper man for meget optaget væk og efterfølgende sletter man det, så harddisk pladsen frigives.  Kopiering til DVD-R/RW/RAM gøres med Dubbing tasten. Man skal vælge HighSpeed, Just eller Manuel kvalitet.  Med Memo udvælger man de optagelser der skal på skiven.  Til slut sættes kopieringen i gang. HighSpeed kopiering til DVD-R foregår ikke ved HighSpeed, hvis der er klippet i optagelsen eller hvis bitraten skal reduceres for at få plads til optagelsen.  I stedet bør man bruge JVC’s specialitet Just, der justerer bitraten efter indholdet i optagelsen og efter hvor meget der skal være på skiven.  Det giver en klart bedre kvalitet!


Ærgerligt at det tager så lang tid, men det er smart at recorderen selv kan slukke sig, når den er færdig!  Så sætter man den bare i gang inden man går i seng eller på arbejde, og så passer den sig selv.


HighSpeed kopiering er muligt til DVD-RW (i VR mode) og DVD-RAM skiver.

Der er hele 18 skabeloner til menu til den færdige DVD-R/RW skive.  De er ikke specielt spændende, men de kan sagtens bruges.  Desværre rummer de alle plads til 6 optagelser (evt 12, 18, 24?).  En skabelon til fx 2 eller 3 optagelser havde været en god ting.


Der er en indtastningstavle med store og små bogstaver og tal.


Og der er to tavler med symboler, heriblandt de danske bogstaver.  Den er dejlig nem at bruge! 

  


Afspiller


DR-MH20S er en god DVD afspiller.  Billedkvaliteten er god og der er intet støj fra DVD drevet.  Den er hurtig til at hoppe hen til et bestemt kapitel og hurtigspoling er mulig i 4 hastigheder, men uden lyd på, når det er en DVD, der afspilles.


Som den første recorder afspiller den alle mine test skiver!  Det være sig DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-RAM (uden kassette), CD, CD-R/-RW, VideoCD, SuperVideoCD og fileformaterne MP3, WMA, JPG ect.  Fint!


VCD, SVCD, MP3 og JPG kan kun afspilles fra CD’er.  Lidt pudsigt skal der vælges mellem MP3/WMA og JPG i setup før filerne kan spilles henholdsvis vises.
Man kan lægge en CD i, og trykke Play.  Filerne bliver så spillet/vist i den rækkefølge de ligger i.  Ligger de i mapper er der et fast mønster for hvilke mapper der bliver spillet/vist først.  JPG billedskiftet sker hurtigt.


Recorderen er i øvrigt markeds hurtigste, når det gælder opstart og så starter den med et flot logo på skærmen og et “Hello” i displayet.  Fint!


Live bufferen


Som noget specielt har JVC valgt at lave en Live buffer.  Den optager den tv station tuneren står på, og så kan man til enhver tid gå tilbage i tiden, uden først at have startet optagelsen.  Der er valgmuligheder fra 30 min til 3 timer, og da live bufferen bruger næstbedste optage kvalitet fylder det en del på harddisken.  Samtidig sløver det stationsskift væsentligt, men har man først prøvet Live bufferen er den svær at undvære.  Sidder man og ser en god udsendelse og tænker, ‘Den skulle jeg have optaget’, ja så er det ikke noget problem, og man kan bare optage den fra Live bufferen.  Live bufferen er den hidtil smarteste “TimeShift” funktion jeg endnu har set!


På minus siden skal det nævnes, at bufferen kun kan optage én tv station og bufferen tømmes hver gang man skifter tv station.


Afrunding


JVC DR-MH20S er en recorder, der tilbyder nogle unikke funktioner og det er en recorder, der tilbyder en kvalitet, som kun overgås af få nyere recordere.  JVC har prøvet at lave recorderen brugervenlig og det er et skridt i den rigtige retning, men de er ikke helt lykkedes med det.  Det er ikke logisk at lukning af en DVD-R/RW sker under Setup, og det kan være svært at kontrollere, hvad man har programmeret i timeren.


Anmelder eksemplaret havde ved nogle få optagelser problemer med synkronisering mellem lyd og billede, idet billedet kom for tidligt.  Under en større redigering, med opdeling af et stort antal (>30) optagelser tabte den nogle af optagelserne.  De blev genetableret med en Soft reset (tryk Power On og Stop på fronten af recorderen samtidigt). Andre optagelser jeg tidligere havde slettet dukkede også op, så selv om jeg ikke kan anbefale denne Undo teknik, så kan den bruges, hvis man får slettet en forkert optagelse.  Men disse fejl må naturligvis ikke være på recorderen.


Det har i forumet været nævnt, at recorderen kunne låse ved fejllæsning af skiver, men det har jeg ikke oplevet, selv om jeg har lagt defekte skiver i.


Live bufferen bliver man hurtig afhængig af, den skulle blot kunne gemme nogle flere tv stationer, men det er jo ikke muligt så længe der kun er en tuner i recorderen.


High Speed kopieringen er lidt af en smutter, da redigerede optagelser ikke kan kopieres med mere end normal hastighed til DVD-R, i stedet tilbyder recorderen Just-kopiering med tilpasset bitrate og højere kvalitet end normal reencodning for plads optimering eller brug af DVD-RW i VR mode eller DVD-RAM.


Støj fra blæseren vænner jeg mig aldrig til.  DR-MH20S støjede lidt mere end Panasonic E85 og LG RH4810, men lå på niveau med Pioneer DVR-520H, som vi mente havde en defekt blæser.  DR-MH20S har den samme blæser, så noget tyder på, at det er en dårlig type blæser.


JVC DR-MH20S har været et behageligt bekendtskab og jeg har fået mange gode udsendelser i kassen i den måned jeg har haft den til låns.  Når JVC får styr på synkroniserings og editerings problemerne har de en vinder maskine!Bedømmelse
4,0 Design og finish
4,0 Støj
4,0 Betjening
5,0 Kvalitet  (Her ses bort fra de to nævnte fejl)
4,0 Fleksibilitet
4,0 Pris (DR-MH20S: kr. 5.900 og DR-MH30S: kr. 7.000 per 1/10 2004)


 


 Positivt • Stor harddisk: DR-MH20S: 80 GB, DR-MH30S: 160 GB
 • Rigtig god billed- og lydkvalitet
 • Gode menuer med hjælpetekster på dansk
 • God Live buffer
 • God afspiller med 4 High-Speed hastigheder
 • Afspilning i 1,5x hastighed med lyd på fra harddisk
 • Afspiller alle disc formater, DVD±R/RW/RAM, CD/CD-R/RW, VCD, SVCD  
 • Reagerer øjeblikkeligt på fjernbetjeningstryk
 • DV indgang
 • RGB in/out i SCART stik
 • Progressive Scan
 • Plads til 32 optagelser i timeren, 8 med VPS understøttelse 31 dage frem
 • 3 kopierings muligheder: High Speed, Just Dubbing og Manuel med 64 optage kvaliteter
 • Kan skrive på DVD-R (4x), DVD-RW version 1.0/1.1 (2x) og DVD-RAM (3x) 

 Negativt • Ingen TTV/EPG understøttelse til titler mv i recorderen
 • Editeringsfunktionerne kunne være bedre
 • Synkroniserings problemer mellem lyd og billede
 • High-Speed kopiering til DVD-R virker ikke ved redigerede optagelser


En stor tak til JVC for udlån af recorderen til denne anmeldelse og tak for de blanke medier!
Kommentarer til anmeldelsen kan angives nedenfor!


Du finder brugermanualen i vor samling, klik her!


  Slutbemærkning til anmeldelsen:


Vi har ændret lidt på opsætningen denne gang og skåret ned i antallet af skærmbilleder. Det skyldes de forholdsvis få besøg siderne med skærmbilleder har haft.


Du finder som altid mange flere billeder i vort fotogalleri.

Annonce:
Annonce:
Forrige artikelHD-DVD logo og lydformater
Næste artikelSonys super recorder
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.