Forside Nyheder

TDCs kabel-tv-net skal åbnes yderligere for konkurrenterne
Foto: TDC presses igen af ErhvervsstyrelsenTDCs kabel-tv-net skal åbnes yderligere for konkurrenterne


Erhvervsstyrelsen har i dag sendt et afgørelsesudkast i høring. Afgørelsen lægger op til, at TDC’s konkurrenter fra 2015 som noget nyt skal have mulighed for at levere tv sammen med et bredbåndsprodukt via TDC’s kabel-tv-net.Erhvervsstyrelsens nye tiltag over for TDC skal ses i lyset af de konkurrencemæssige udfordringer, der er på bredbåndsmarkedet. Slutbrugerne efterspørger i stigende grad bredbånd kombineret med en tv-tjeneste. Derfor er det vigtigt, at TDC’s konkurrenter har samme muligheder på markedet som TDC. Denne konkurrencemæssige udfordring løser Erhvervsstyrelsen ved at give bedre muligheder for at matche de produkter, TDC i dag leverer på kabel-tv-nettet.


Erhvervsstyrelsens afgørelsesudkast kan læses på høringsportalen. Fristen for bemærkninger fra branchen er den 24. juni 2014.


Kilde: Erhvervsstyrelsen

Annonce