Forside Nyheder

Mindre tillid til TV-pakker end brugte biler


 


Udbydere af TV-abonnementer, internet-abonnementer, mobiltelefoni scorer dårligere end brugtvognsforhandlere i ny undersøgelse.


Ud af en liste på 50 forskellige danske forbrugsmarkeder, med alt fra underholdning, over madvarer til abonnementer, der indtager TV-distributørene en bundplacering.


De danske forbrugere har mindst tillid til tv-abonnementer.


Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerforholdsanalyse, hvor forbrugerne har vurderet 50 danske forbrugsmarkeder på tillid, gennemsigtighed og markedets opfyldelse af forventninger. 


Faktisk er tilliden til abonnementer på TV, internet, mobil og fastnet under tilliden til brugtvognsforhandlere.


Det er især servicemarkederne, hvor forbrugerne køber en ydelse eller et abonnement, volder problemer. Forbrugerne vurderer typisk, at gennemsigtigheden på den type markeder er lav.


?Forbrugerne har ofte svært ved at sammenligne priser og kvalitet, når det ikke er et konkret produkt, de står med i hånden. Det kan desværre skabe en barriere hos forbrugerne og måske helt afholde dem fra at skifte udbyder?, fortæller Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.


Håber at fokus på problemområderne kan løfte niveauet.


?Forholdene ændrer sig ikke med et snuptag. Det er et langt, sejt træk, hvor virksomheder og forbrugere spiller en vigtig rolle, hvis de komplekse markeder for alvor skal blive lettere at gå til for forbrugerne?, slutter Agnete Gersing.


 


Uddrag af Forbrugerforholdsindekset 2014


Topscorer i årets index over forbrugertillid er kunst og underholdning.


Udvalgte områder med deres placering og score i parantes. Skalaen går til 100.


1 – Kunst & underholdning (82)
21 – Elektroniske produkter (74,5)
37 – Post (69,5)
44 – Brugte biler (67,5)
45 – Fastnet telefoni (67)
48 – Internet (64)
49 – Mobiltelefoni (64)
50 – TV-abonnementer (63)


Hele rapporten kan læses her


 


Læs også


Opslag: Er din TV-pakke for dyr


 Hvad er Forbrugerforholdsindeket?


Forbrugerforholdsindekset (FFI) er baseret på forbrugersurveys, hvor forbrugere har angivet, hvordan 50 forbrugsmarkeder opleves og vurderes af dem. Indekset afspejler forbrugernes opfattelse af forbrugerforholdene. FFI kan indikere, hvilke markeder der har potentiale for forbedringer.


På hvert af de 50 markeder, der indgår i FFI, har 500 forbrugere givet en karakter fra nul til ti på indikatorerne gennemsigtighed, tillid og opfyldelse af forventning.


Gennemsigtighed måler forbrugernes evne til at sammenligne produkter eller services fra forskellige leverandører på et givent marked. Tillid måler graden af tillid, som forbrugerne har til, at leverandører respekterer og overholder regler og regulering på et givent marked. Endelig måler opfyldelse af forventning i hvor høj grad, der er overensstemmelse mellem forventninger og de faktiske oplevelser
på det enkelte marked generelt. De tre indikatorer er vægtet ens.


På baggrund af forbrugernes vurderinger rangeres de 50 markeder i FFI. Et markeds placering i indekset bestemmes af en beregning, der angiver forholdet mellem markedets samlede karakter og den højest opnåelige karakter. Hvis et marked opnår den højest opnåelige karakter – hvilket vil sige 10 på samtlige parametre – vil markedets score i indekset være 100.


På de markeder, hvor det er relevant, er forbrugerne blevet bedt om at vurdere udbuddet og mulighederne for at skifte.


 


FFI i denne undersøgelse  • Undersøgelsens FFI bygger på data fra EU-Kommissionen og afviger metodisk fra tidligere udgivede forbrugerforholdsindeks.
  • FFI er baseret på forbrugernes vurderinger af tillid, gennemsigtighed og markedets opfyldelse af forventninger på 50 danske forbrugsmarkeder.
  • FFI er ikke en måling af de konkrete forbrugerforhold, men giver et indblik i forbrugernes oplevelse af markederne.
  • FFI bidrager med at identificere forbedringspotentialer. Det kan bruges som et redskab for brancher, virksomheder og myndigheder i bestræbelserne på at skabe de bedst mulige forbrugerforhold.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

Annonce