Forside Nyheder

Kom til bunds i frekvenserne med SLAPS i sub’en


SLAPS åbner op for nye subwoofer konstruktioner, hvor selv meget små kabinetter kan tunes til helt lave frekvenser. Den lave egenvægt giver storfleksibilitet mht. vægtpåsætning. SLAPS kan derfor custom tunes til optimal drift i en bred vifte af kabinetstørrelser og enheds sammensætninger.


SLAPS er en patenteret type passiv enhed der markant forøger en subwoofers effektivitet og evne til ultra lavfrekvent gengivelse. SLAPS står for Symmetrically Loaded Audio Passive System (Symmetrisk ladet passivt lydsystem).


Som navnet indikerer, er SLAPS opbygget symmetrisk hvilket udmærker den fra traditionelle passive enheder. SLAPS integrerer identiske komponenter i sit ophæng og konstruktion, dette gør at enheden bevæger sig ens i begge retninger. Den høje effektivitet og ydelse er resultatet af den pneumatiske kobling mellem SLAPS og en aktiv enhed.


SLAPS overvinder de begrænsninger kendt fra konventionelle lukkede og portede konstruktioner, der hindrer enhedens vandring. Den unikke konstruktion tillader den aktive enhed fri kompressionsløs vandring der resulterer i dyb, dynamisk og slagkraftig basgengivelse.


SLAPS enhedernes konstruktion adskiller sig fra andre passive enheder ved at have dobbelt kantophæng og ingen center spider. SLAPS er konstrueret fra grunden op til at blive drevet og kontrolleret pneumatisk. Traditionelle passive enheder er ofte en almindelig aktiv enhed hvor det primære motorsystem (svingspole og magnet) er afmonteret. Traditionelle enheder er designet til at blive drevet elektrisk, hvor kraftpåvirkningen kommer fra enhedens koniske center. En passiv enhed bliver drevet pneumatisk af lufttrykket fra de aktive enheder. Ved pneumatisk drift opfører en traditionel enhed sig ikke ens ved positivt og negativt tryk (imploderende kantophæng og positivt overring).


SLAPS enhederne er en dobbelt konstruktion af identiske modsætninger, dvs. at der er et indadvendt og et udadvendt kantophæng og ingen spider. Det giver den identiske egenskaber i både negativt og positivt tryk. SLAPS opfører sig derfor pistonisk og præcist, de har ikke den “tøven” traditionelle passive enheder føles at have når man står og ser på en i drift.


Egendæmpning er meget vigtig i en passiv enhed da den ikke har et magnet motor system til at kontrollere sig selv. Det er vigtigt at den passive enhed konstant “læner” sig op imod den pneumatiske situation i kabinettet. Er enhedens compliance for svag så overshooter / overringer den. Dvs. ved fx en transient i musikken så mister trykforholdet i kabinettet kontrollen over enheden og den bevæger sig mere end den burde. Det samme som der kan ske for en alm. enhed hvis ophænget + motorsystemet ikke er konstrueret rigtigt. Et kantophæng kan implodere dvs. blive suget bagud hvis undertrykket i kabinettet er for stort. En fuld implodereing er dog sjældent, men på de fleste slave/passive konstruktioner vil man kunne se “smilehuller” i kantophænget allerede ved mellemhøj belastning, da de smilehuller kun opstår ved negativt tryk udgør de en uens påvirkning = forvrængning.


SLAPS dobbelte konstruktion udfra princippet – identiske modsætninger – ophæver de omstændigheder der ellers ville give uliniariteter da enheden udsættes for identiske belastninger. Man kan så påpege at det ikke fundamentalt har løst problemet med smilehuller ved høje belastninger, da de stadig vil opstå, men de er udlignet da de nu opstår ens både ved positivt og negativt tryk.


SLAPS muliggør at høj forstærker effekt kan omsættes til basformåen. Da enheden ikke skal kæmpe imod stigende pneumatisk tryk i et lukket kabinet eller selvsving nær en portet tuningsfrekvens. SLAPS har ingen generende portstøj og muliggør dybbas fra en kompakt volumen. SLAPS fremmer dynamikken i en mindre konstruktion, hvor en lukket konstruktion ofte har vanskeligheder. I en lukket konstruktion stiger den pneumatiske belastning af enheden som funktion af dens vandring, dette kan komprimere gengivelsen af basfrekvenser. SLAPS teknologien besidder ingen af disse begrænsninger og på grund af den lave tuning er der fuld gengivelse af dybe toner. Bliver en traditionel subwoofer konstruktion udsat for toner under dens tuningsfrekvens kan det føre til ukontrolleret og potentielt skadelig vandring, da højttaleren går i selvsving. SLAPS muliggør en tuning der er så lav helt ned under 10hz, at bekymringer omkring tuningsfrekvensen overflødiggøres.Military SLAPS 18?
18? Military SLAPS adskiller sig fra 12? og 15? SLAPS ved at være udviklet til og brugt af det Amerikanske militær til gengivelse af ekstremt kraftigt lavfrekvent materiale. Subsonisk simulering under 5 Hz og lydtryk på over 165 dB er muligt med brug af Military SLAPS 18?. Military SLAPS udmærker sig fra de ordinære SLAPS enheder ved at bruge et 3 dobbelt kantophæng der muliggør vandring på mere end 30 cm. Military SLAPS udøver en meget lineær pneumatisk modstand på den aktive enhed helt ud til dens vandrings maksimum, derved kan uhørt høje lydtryk ved lave frekvenser opnås med minimal kompression.


Tekniske specifikationer:


12? og 15? SLAPS:
? Flad pistonisk membran
? SWE (Super Wide Edge) kantophæng med en højde på: 4,4 cm
? Nødvendigt frirum på hver side af enheden: 9 cm
? Monteringsdybde: 4,4 cm


18? Military SLAPS:
? Triple roll pistonisk membran
? Outward expanding SWE (Super Wide Edge) kantophæng med en højde på: 4,4 cm
? Nødvendigt frirum på hver side af enheden: 30 cm
? Monteringsdybde: 4,4 cmPriser:
12?: 929 DKK
15?: 1.159 DKK
18?: 2.099 DKK


For mere information, kontakt venligst:
Earthquake Danmark
Mail: [email protected]
Web: www.earthquakedanmark.dk

Annonce:
Annonce:
Her på recordere.dk elsker vi en god dialog. Blot det holdes i en pæn tone, uden personhetz og indenfor emnet. Tak fordi du bidrager positivt. Kommentarer modereres.