Forside Baggrund

Mere ærlig markedsføring af bredbånd


Administrerende direktør i Waoo!, Anders Christjansen.


 


Fra næste forår må teleselskaberne kun markedsføre internetforbindelser, med den hastighed der rent faktisk kan leveres.


Forbrugerombudsmanden har indgået en aftale med teleindustrien, som sætter en stopper for den markedsføring af bredbåndshastigheder, der hidtil har præget den branche.


?Jeg er meget tilfreds med resultatet af forhandlingerne?, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe, og tilføjer:


?For nogle teknologier er det svært at give helt entydige oplysninger om den hastighed, den enkelte forbruger vil kunne opnå, men jeg synes, at vi med det opnåede resultat, er kommet meget langt i bestræbelserne på at sikre bedre og mere retvisende informationer om hastigheder. Det er til gavn for forbrugerbeskyttelsen.?


Aftalen indebærer, at udbydere af bredbåndsforbindelser skal tilpasse deres markedsføring, så de kun sælger forbindelserne på de hastigheder der kan opnås.


?Det er en ren tilståelsessag fra de traditionelle teleselskabers side. De har været nødt til at indgå en aftale med Forbrugerombudsmanden. Regeringen har reelt tvunget dem til det, fordi regeringen i august meldte ud, at den ville lovgive på området med virkning fra årsskiftet, hvis branchen ikke selv var i stand til at indgå en aftale.? lyder det fra Anders Christjansen, administrerende direktør i Waoo!


Lige netop Waoo! har grund til glæde over Forbrugerombudsmandens arbejde, da de som duksen på bredsbåndsmarkedet har leveret de lovede hastigheder via fiber-bredbånd, og Waoo-direktøren kan ikke lade være med at stikke til den største af kollegerne.


?Det bliver spændende at se, hvad TDC vælger at gøre. Vil de informere deres kunder om, at de fremover kun får den halve hastighed og sænke prisen til det halve? Eller vil de fortælle deres kunder, at de godt nok kun får halvdelen af den hastighed, de har troet, men at kunderne alligevel skal betale det, de plejer?? slutter Anders Christjansen.


Forliget i teleindustrien gælder fra 1. marts 2013.


 Indholdet af retningslinjerne


Retningslinjerne, som er et tillæg til ?Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet? fra april 2008, indeholder bl.a. følgende generelle krav til oplysning om hastigheder:  • Oplysninger om hastighed skal afspejle den nettohastighed forbrugeren reelt kan forvente at opnå i en normal brugsperiode fra kl. 07.00 til kl. 01.00.
  • Kapacitet, som går til datastyring eller lignende, og som forbrugeren reelt ikke opnår, må ikke medregnes i den markedsførte hastighed.
  • Hvis betegnelsen ?op til? en bestemt hastighed anvendes, skal hovedparten af de kunder (mindst 80 %), som markedsføringen retter sig mod, kunne opnå den angivne hastighed eller en hastighed, der ikke afviger væsentligt herfra.
  • Ved markedsføring af en kombination af produkter, der består af fx bredbånd, telefon og tv, skal det med typeeksempler tydeligt angives, hvor meget bredbåndshastigheden nedsættes ved samtidig brug af tjenester med fortrinsret, fx tv.
  • En reklame for et bredbåndsprodukt skal være afbalanceret. Forbehold, betingelser og begrænsninger skal desuden fremgå tydeligt og forståeligt af reklamen.

I bemærkningerne til retningslinjerne fastslås det endvidere, hvordan udbyderne kan markedsføre mobilt bredbånd og fastnet bredbånd, hvis de vil være sikre på at overholde retningslinjerne og markedsføringslovens regler.  Fx anføres følgende:  • Udbyderen skal ved salg af mobilt bredbånd sikre sig, at kunden bliver præsenteret for et dækningskort.
  • Mobilt bredbånd kan markedsføres som den forventede hastighed, der angives med et hastighedsinterval (fra/til) baseret på praktisk opnåelige intervaller ved udendørs brug. Intervallerne vælges svarende til, at omkring 70% af alle udendørs kald, geografisk jævnt fordelt, vil være repræsenteret inden for intervallet.
  • Ved markedsføring af hastigheder for mobilt bredbånd skal det tydeligt fremgå, at der er tale om en udendørs hastighed, hvis det er tilfældet.
  • Udbyderne skal ved brug af ?op til? – hastigheder tydeligt angive, hvilken hastighed forbrugeren som minimum får, og denne hastighed må som altovervejende hovedregel ikke være mindre end halvdelen af den oplyste ?op til?-hastighed.
  • Ved markedsføring af bredbåndsforbindelser på tv, skal væsentlige oplysninger oplyses med et sådan skriftstørrelse, et sådant farvevalg og i så lang tid, at forbrugeren har en reel mulighed for at læse og forstå teksten.

Annonce